EĞİTİMDE PARADİGMAL DEĞİŞİMLER

 

www.canaktan.org

 

      Anasayfa  Aktif Eğitim   Uzaktan Eğitim   e-öğrenme   Yaşamboyu Öğrenme    Disiplinlerarası Eğitim   Web Kaynaklar  EĞİTİM-ÖĞRETİM
 

 

     
 

Günümüzde geleneksel (klasik) eğitim-öğretim sistemlerinde hakim olan yöntemler, yaklaşımlar,  ilkeler, değerler ve inançlar çok büyük ölçüde değişim süreci içerisindedir...


Eğitim ve öğretim alanında yaşanan paradigmal değişimlerin başlıcaları şunlardır:

Aktif Eğitim.   "Probleme dayalı öğrenme" olarak da adlandırılan bu eğitim yönteminde öğrenci, eğitim ve öğretimin merkezindedir.  Aktif eğitim, literatürde "öğrenci-merkezli eğitim" olarak da bilinmektedir.

Uzaktan Eğitim.  Eğitim ve öğretimin sınıf-içi etkinlik olmaktan çıkarılarak, mekansal sınırlara bağlı olmaksızın  bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla uzaktan yürütülmesidir.

e-öğrenme.  İnternet, intranet, extranet veya diğer internet-temelli teknolojiler ile gerçekleştirilen öğrenme tekniklerine verilen isimdir.

Yaşamboyu öğrenme.  Çocukluktan emekliliğe kadar sürekli öğrenmeyi ifade eden bir kavramdır.

Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma.  Eğitim ve öğretimde belirli bir tekil disiplin üzerinde uzmanlaşmak yerine farklı disiplinler-arasında etkileşime önem veren eğitim ve öğretim paradigmasıdır.

Bu web sayfasında yukarıda özetlediğimiz yeni eğitim-öğretim metodolojileri konularında temel bilgiler ve kaynaklar sunulmaktadır.

 

 


 

www.canaktan.org- Copyright 2007 © - All Right Reserved