EĞİTİMDE PARADİGMAL DEĞİŞİMLER

 

www.canaktan.org

 

      Anasayfa  Aktif Eğitim   Uzaktan Eğitim   e-öğrenme   Yaşamboyu Öğrenme    Disiplinlerarası Eğitim   Web Kaynaklar 
 

 

       e- Öğrenme  (e-Learning)

 Prof.Dr. C.Can Aktan

 

 

E-Öğrenme (E-Learning), teknik bir tanımla, e-öğrenme; internet, intranet, extranet veya diğer internet-temelli teknolojiler ile gerçekleştirilen senkronize (eş-zamanlı) ve asenkronize (eş-zamanlı olmayan)  öğrenme tekniklerine verilen isimdir. Daha sade bir tanım yapmak gerekirse çeşitli teknolojilerin (internet, intranet gibi iletişim ağları, CD-ROM, cep telefonu vs.) kullanılarak eğitimsel bilgilerin ve öğretme materyallerinin kullanıcılara ulaştırılmasıdır. E-Öğrenme, görsel ve işitsel ögelerle zenginleştirilmiş eğitimsel içerikleri ve bunları destekleyen çeşitli testleri sunabilen, konu ile ilgili gerekli bilgilere ulaşımı kolaylaştırabilen ve en önemlisi interaktif ortam sağlayabilen bir öğrenme sistemidir.( http://cet.boun.edu.tr)

Bilgisayarların bilgiyi sesli, görüntülü ve metin tabanlı olarak sunması sayesinde, öğrenciler görerek, duyarak ve okuyarak öğrenebilirler. Bu sayede her öğrenme grubuna mensup öğrenciye uygun bilgi sunulur ve klasik sınıf ortamı eğitimlerinde gerçekleşen öğrenmeden daha uzun süren bir öğrenme gerçekleşir. Klasik sistemde genellikle öğrenme bilginin soyut olarak öğrenciye anlatılmasını ve öğrencinin bu bilgileri önceki bilgileri ve ilgi alanlarından gelen tecrübelerine bağlayarak öğrenmelerini öngörür, buna bir kez öğrenme dersek; teknolojiyi kullanmamız sayesinde bilginin daha kalıcı olmasını sağlayabiliriz. Görsel, işitsel öğrenmenin yanı sıra kolaylıkla sağlanacak uygulama ortamı sayesinde öğrenciler bir konuyu üç kez öğrenmiş olurlar.

E-öğrenmede öğretici ve öğrenen arasındaki iletişim iki yolla yapılabilir: [1]

·                     Eşzamanlı (senkronize) İletişim: Önceden belirtilen programa göre öğretici ile öğrenen internet aracılığı ile bire bir iletişim kurup eğitim/yetiştirim etkinliklerini sürdürebilirler. Eğer öğrenen sayısı fazla ve bir öğretici eşzamanlı olarak programı sürdürecekse görüntülü konferans yapılabilir. Her iki durumda da iki yönlü bir iletişim ve etkileşim vardır.

·                     Eşzamanlı Olmayan (asenkronize) İletişim: Öğrenenin kendi istediği zamanda CD-ROM kullanması veya sunucu taraftaki siteme girmesidir. Her iki durumda da  daha önceden hazırlanmış ve kendi içinde etkileşimi olan programların izlenebilmesidir.

Rakamlarla dünyada e-Öğrenim’in ulaştığı boyutları da kısaca ortaya koymaya çalışalım. (http://www.microsoft.com/turkiye/mslife)

-International Data Corporation (IDC) adlı kuruluşa göre, tüm dünyada meslek içi eğitim sektörünün rakamsal büyüklüğü 2004 sonu itibariyle 60 milyar doları dolayındadır ve bunun 6.6 milyar dolarını e-öğrenim faaliyetleri oluşturmaktadır. E-Öğrenimin pazarının 2006'da 23.7 milyar dolara ulaşacağı yahmini yapılmaktadır.

-ABD'de ki Phoneix Online Üniversitesi'nin araştırmasına göre toplam e-öğrenim pazarı 2002'deki 10.3 milyar Dolarlık seviyesinden 2006'da 83.1 milyar dolara ulaşacaktır.
Yine Phoneix Online Üniversitesi'nin araştırmasına göre şu anda ABD'de e-öğrenim ile eğitim alanların yüzde 44'ü teknik veya sertifikalı profesyonellerden, yüzde 30'u ise orta kademe yöneticilerden oluşmaktadır.

-IDC'ye göre, dünya çapında en büyük 2000 işletmenin yüzde 80'ni 2006 yılına dek çalışanlarına, bilgisayarlarında çalıştırabilecekleri "video-on-demand" (VOD - talebe bağlı video) olanakları sunacaklardır. VOD teknolojileri, çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak için büyük önem taşımaktadır. 


 

[1] Mehmet Kesim, “Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkin Öğrenim E-Öğrenme” , http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm


 

Çalışmanın tamamı için bkz:

Coşkun Can Aktan, “Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar”, içinde: C.Can Aktan, Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.

www.canaktan.org- Copyright 2007 © - All Right Reserved