EĞİTİMDE PARADİGMAL DEĞİŞİMLER

 

www.canaktan.org

 

      Anasayfa  Aktif Eğitim   Uzaktan Eğitim   e-öğrenme   Yaşamboyu Öğrenme    Disiplinlerarası Eğitim   Web Kaynaklar 
 

 

       Aktif Eğitim, Uzaktan Eğitim, Yaşamboyu Öğrenme, e-öğrenme,      Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma Üzerine Muhtelif Kaynaklar   

 

 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

 

 

 

Türkçe Linkler

 

Öğrenci Merkezli Eğitim

 

Öğrenci Merkezli Eğitim

 

Öğrenci Merkezli Eğitim Nedir? Geleneksel ve Öğrenci Merkezi Eğitimin Karşılaştırılması

 

Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli

 

Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Eğitim (PPT Sunum)

 

Öğrenci Merkezli Eğitim Üzerine Bir Değerlendirme

 

İngilizce Linkler

 

About Learning

 

Student-Centered Learning

 

Student Centered Learning

 

Instute for Student Centered Learning

 

Student Centered Learning

 

RASCL - Regional Association for Student Centred Learning (Western Australia)

 

Introduction to Student-centred Learning

 

Student Centred Learning Package

 

Student centred learning TL Forum 2000 Sparrow et al 

 

What is student centred flexible learning

 

Student Centred Learning at the University of Plymouth

 

Student Centered Learning

 

Alternative Modes of Teaching and Learning

 

Student-centred learning

 

Using the World Wide Web To Create a Learner-Centered Classroom

 

Creating Learning Centered Classrooms.

 

Student Centered Learning: What Does It Mean For Students and Lecturers?

 

 

 

 

 

PROBLEM TEMELLİ EĞİTİM

 

 

Türkçe Linkler

 

Probleme Dayalı Öğrenimde Değerlendirme Yaklaşımları (PPT Sunumu)

 

Probleme Dayalı Öğrenim İle İlgili Yayınlar

 

Probleme Dayalı Öğrenme

 

Probleme Dayalı Öğrenme (PPT Sunumu)

 

Probleme Dayalı Öğrenme Tekniği

 

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirileri

 

Neden Aktif Eğitim?

 

Aktif Eğitim Nedir?

 

Aktif Eğitim veya Probleme Dayalı Öğrenme

 

 

İngilizce Linkler

 

Distributed Course Delivery for Problem Based Learning
 

PBL Clearinghouse
 

Problem Based Learning
 

Problem-Based Learning Assessment and Research Centre (PROBLARC)
 

Problem-Based Learning Initiative
 

Problem-Based Learning
 

Problem-Based Learning
 

Problem-Based Learning
 

Scaffolding for Success in Problem-Based Learning

 

Handbook chapter on PBL
 

Problem-Based Learning: A Paradigm Shift or a Passing Fad?

 

Queen’s University Problem Based Learning Homa Page

 

Problem Based Learning Directory

 

Project on The Effectiveness of Problem Based Learning (PEPBL)

 

International Conference on Problem Based Learning

 

Active Learning  Problem-Based Learning

 

Problem Based Learning Institute

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

İngilizce Linkler

 

What is Distance Learning?

 

The 7 Mistakes Distance Learners Make

 

Top 5 Distance Learning Myths

 

Distance Learning-Articles

 

Is Distance Learning Right for You?

 

Distance Education Links

 

Useful Links-Distance Learning

 

Distance Learning Online Education Programs

 

 

Alphabetical Index to Distance Education Clearinghouse

 

American Center for Study of Distance Education

 

International Center for Distance Learning

 

Distance Education Clearing House

 

United States Distance Learning Association

 

Distance Learning Directory

 

Distance Education Resource Page

 

PBS On-Line

 

Distance Learning Laboratory

 

Department of Defense Voluntary Education

 

AT&T Center for Distance Education

 

More Resources for Distance Education

 

Education Network of Maine

 

Delaware Article about World Wide Web Campus Delivery

 

World Lecture Hall

 

The Web and Instruction

 

Delivering Instruction on the World Wide Web

 

Using the Web as a Classroom

 

Issues in Distance Education

 

Distance Education and the World Wide Web

 

 

 

 

Türkçe Linkler

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

 

Uzaktan Eğitimin Tanımı Amacı ve Faydaları

 

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

 

Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

 

Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

 

Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Progrmı (SUZEP)

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)

 

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı

 

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları

 

Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (TUZEM)

 

Maltepe ÜniversitesiUzaktan Eğitim Merkezi

 

Uzaktan Eğitim Kaynakları

 

Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildirileri

 

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

 

Açık ve Uzaktan Eğitimle İlgili Literatürde Yer Alan Terimler

 

Uzaktan Eğitim Klavuzu

 

Uzaktan Eğitim Ekonomisi

 

Web Tabanlı Eğitim (PPT Sunum)

 


 

www.canaktan.org- Copyright 2007 © - All Right Reserved