İdeal Bir Üniversite İçin On Temel İlke (Coşkun Can Aktan)

Akademik Özgürlük (Bekir Berat Özipek)

Akademik Özgürlük Üzerine Bir Değerlendirme (Cemal Yalçın)

Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliği

(Engin Yıldırım  & Mehmet Duman)

Öğretim Etiği, Araştırma Etiği ve Yönetim Etiği (Burhan Şenatalar)

Akademik Rekabet ve Akademik Mobilite (Coşkun Can Aktan)

Bilgi Toplumu ve Üniversiteler (Bahattin Akşit)

Çağdaş Üniversite  Üzerine Düşünceler (Cafer Marangoz)

1974-2001 Döneminde Ülkemizdeki Bilimsel Yayın Performansının

Kısa Değerlendirilmesi (Ergin Arıoğlu & Canan Girgin)

Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Yayın Performansları 

(Zeki Ak & Özgür Kayalıca)

On Line Kitap Satış

Kitapyurdu.com
Yeni sayfa com
Pandora Kitabevi

© C.C.Aktan, 2004

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından  yayına hazırlanan  Nasıl Bir Üniversite? adlı eserin bir bölümü  yer almaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yer alan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.