KÜÇÜK GÜZELDİR:

OPTİMAL ÜNİVERSİTE BÜYÜKLÜĞÜ

 

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

 

“Böl ve yönet.”

(Divide et impera.)

Latince Söz

 

Organizasyonel etkinlik için önem taşıyan iki kavramdan sözetmek istiyorum: “rightsizing” ve “downsizing.” Organizasyonlar açısından rightsizing, “en uygun ölçek” ya da “optimal ölçek” demektir. Downsizing ise organizasyonun daha küçük ölçekte olması anlamına gelir.

Kanaatimce, ideal bir organizasyona ulaşmak için organizasyonun uygun büyüklükte olması önem taşır. Genel olarak büyümüş organizasyonlar için “küçülme” doğru bir stratejidir.

Yönetim biliminde yapılmış teorik, analitik ve ampirik çalışmalar optimal ölçekteki organizasyonların daha yüksek performansla (karlılık, verimlilik, etkinlik, düşük maliyet, kalite vs.) çalıştıklarını ortaya koymaktadır.

Üniversiteler açısından da bu iki kavramın çok önemli olduğuna inanıyorum.

Kanaatimce, ülkemizde büyük üniversitelerin mutlaka bölünmesi ve daha küçük ölçekte organizasyonel yapıya kavuşturulmaları gereklidir.

Batı üniversitelerinde de fazlasıyla büyümüş üniversitelerin bölünmesi uygulaması oldukça yaygındır.

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde optimal ölçekten uzaklaşmış üniversiteler mutlaka bölünmeli ve başka üniversitelerin doğumuna olanak sağlanmalıdır.