“Eylemsizliğin derin uykusunda kendilerinden geçmiş aydınlık bekçilerinin önünde cehalet çapulcularının Bilgi’nin hazinelerini yağma etmekte olduklarını gördüm.”

Kahlil Gibran

 

 

.

 

Bu web sayfasında Can Aktan tarafından yazılan Özlenen Üniversite/Yaşanan Üniversite adlı kitabın tamamı sunulmaktadır.

Kitabı edinmek isteyenlerin yayınevine başvurmaları gerekir:

Yeni Türkiye Yayınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu’ya Açık Mektup 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu’ya İkinci Açık Mektup

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Gürüz’e Açık Mektup

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Gürüz’e İkinci Açık Mektup

Türkiye Bilgi Toplumunun Neresinde?

Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler ve Türkiye’nin Konumu

İdeal Üniversite

Akademik Özerklik

Akademik Özgürlük
Akademik Ahlak
Akademik Liyakat
Üniversitelerde Bilgi, Liyakat, Erdem

Akademik Saydamlık

Akademik Rekabet ve Akademik Hareketlilik

Akademik Makam ve Mevkilerde Kalma Süresi

Sittinsene Profesörlük

Akademisyen Tipolojisi: Bir Deneme

Araştırma Görevliliği: Minnet, Sadakat ve İtaat

Mevcut Sistemde Yardımcı Doçentlik Atamalarındaki Usul

 

Değersiz Ders Kitapları

Kurumsal İktisat Perspektifinden Yüksek Öğretim Reformu: “Oyuncuların Davranışlarını Belirleyen Oyunun Kurallarıdır.”

Seçim: Demokrasi İçin Gerekli, Fakat Yeterli Değil!

Rektör, Dekan ve Bölüm Başkanı Seçimleri Nasıl Yapılmalı?

Türkiye’de Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılması: Çözüm Önerileri

Türk Yüksek Öğretim Reformu İçin SWOT Analizi

Küçük Güzeldir: Optimal Üniversite Büyüklüğü

Araştırma Profesörlüğü Önerisi

İçler Acısı Kütüphaneler

Yurtdışı Görevlendirmeler (Üniversitelere Yakışmayan Uygulamalar.)

Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi’nin Uygulanması 

Üniversitelerde İnsan Kaynaklarının Yönetimi

Üniversitelerde Motivasyon Yönetimi

Üniversitelerde Performans Yönetimi

Akademik  Performans Değerlendirme Sistemi (APDS) Önerisi

Üniversitelerde Performansa Dayalı Gelir Sistemi (PDGS) Önerisi

Lisans-Üstü Eğitimde Kalitenin Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri

Üniversitelerde Standardizasyon ve Akreditasyon

Üniversite Reformu Konusunda Türk Kamuoyunun Beklentileri

Değişimin Önündeki Engeller

Üniversite Reformu Yolunda Bir At Ya Da İnek Sineği Olmak!..

Can, Akıl ve Yol 

Aydınlığa Çağrı

 

© C.C.Aktan, 2002

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından  hazırlanan  Özlenen Üniversite & Yaşanan Üniversite adlı eserin bir bölümü  yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.