İklim Değişikliği ile Mücadelede KARBON VERGİSİ     www.canaktan.org 
 Tanımı
 Gerekçesi
 Etkileri
Uygulama
 Web Kaynak

  

Karbon vergilerine yönelik tartışmalar, 1990’lı yılların başında iklim değişikliği ve global ısınmanın ortaya çıkmasında sera gazlarının etkili olduğunun ve sera etkisinin oluşmasına katkı sağlayan en önemli faktörün karbon dioksit (CO2) gazı olduğunun ortaya çıkması ile başlar. Sera etkisinin ortaya çıkmasına yol açan faktörlerden biri olan CO2 emisyonu temelde fosil yakıtların yanması ile ortaya çıkar ve emisyonun meydana geldiği yer neresi olursa olsun global iklim sistemini olumsuz yönde etkiler. CO2 emisyonunun yol açtığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası düzeyde önlemler alınmakta ve politikalar devreye sokulmaktadır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması Kyoto Protokolü, OECD ve Geçiş Ülkeleri’nin sera gazı emisyonlarını belirlenen hedeflere indirmelerini hukuki açıdan mecburi tuttu. Ancak Kyoto Protokolü, sera gazı emisyonunu azaltma taahhütlerini yerine getirmede bu ülkelere geniş bir tercih hakkı tanımaktadır. Ülkeler, taahhütlerini yerine getirmek için düzenlemelere başvurabilir, emisyon ticaretine izin verebilir veya karbon/enerji vergilerini yürürlüğe koyabilir. Bu çerçevede önerilen karbon vergileri birçok ekonomist ve uluslararası kurum tarafından desteklense de günümüzde yalnızca sınırlı sayıda ülkeler (İsveç, Norveç, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İtalya...) tarafından uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

© 2007, C.C.Aktan & İstiklal Y. Vural

Bu web sayfasındaki bilgiler Doç.Dr.İstiklal Y. Vural tarafından yazılan "Ekolojik Değişimin Kamu Maliyesine Yansıması: İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Karbon Vergileri" başlığını taşıyan makale esas alınarak hazırlanmıştır. Sözkonusu makalenin canaktanWEB içerisinde yayını için yazarından izin sağlanmıştır.

Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazarından yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.