Genel Olarak Altyapı Hizmetleri

Coşkun Can Aktan & Dilek Dileyici

Altyapı Hizmetleri, Doğal Tekeller ve Regülasyon

Coşkun Can Aktan & Dilek Dileyici

Altyapı Reformu: Altyapı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanında Yeni Trendler- Alternatif Yöntemler

Coşkun Can Aktan & Dilek Dileyici

 Altyapı Hizmetlerinde Devletin Düzenleyici  Rolü

Şahin Ardıyok

Posta Hizmetlerinde Özelleştirme, Regülasyon ve Rekabet

Uğur Emek

Telekomünikasyon Hizmetlerinde Reform: Serbestleşme ve Özelleştirme

Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

Elektrik Arz Endüstrisi ve Özelleştirme

F. Yeşim Akcollu

Limanların Özelleştirilmesi

Jale Nur Ece

Havayolu Ulaştırması Sektöründe Liberalizasyon ve Özelleştirme

Cem Galip Özenen

Altyapı Projelerinin Finansmanında Yap İşlet Devret (YİD) Modeli

Osman Yılmaz

Gelişmekte Olan Ülkelerde  Altyapı Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı

İstiklal Y. Vural

Gelişmekte Olan Ülkelerde  Altyapı Reformlarının Etkileri ve Sonuçları

Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

Altyapı Ekonomisi: Bibliyografya

Altyapı Ekonomisi: Web Kaynaklar

 

      ALTYAPI EKONOMİSİ kitabına tam metin ulaşmak için tıklayınız...

© 2005, C.C.Aktan , D.Dileyici ve İstiklal Y. Vural

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural tarafından editörlüğü yapılan ve Seçkin Yayınevi tarafından yayınlanan Altyapı Ekonomisi adlı eserin bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.