james-madison.JPG (5712 bytes)

"Devlet insan tabiatının bütün özellikleri ile yansımasından başka bir şey değil midir? Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı."

James Madison

 

tjefferson.JPG (2904 bytes)

“Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği söylenir. O zaman insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı yönetmesi için krallar kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz?  Bırakalım bunun cevabını tarih versin.”

Thomas Jefferson

 

acton.JPG (3694 bytes)

“Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz."

"Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir."

Lord Acton

 

buchanan2.jpg (12436 bytes)

"Bireysel özgürlük, ancak devletin  faaliyet alanı ve gücünün anayasal normlarla sınırlandırılması halinde korunabilir ve güvence altına alınabilir."

James M. Buchanan

 

 KAMU TERCİHİ

   

 ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT

   

 BUCHANAN ARŞİVİ

   

 İNGİLİZCE KAYNAKLAR

   

KAMU TERCİHİ ve ANAYASAL İKTİSAT DERGİSİ

   

ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'A YAKIN BİR DİSİPLİN: KURUMSAL İKTİSAT

   
MODERN POLİTİK İKTİSAT: KAMU TERCİHİ
 

Anayasal  İktisat, Hukuk ve İktisat (Law and Economics) ana disiplinine dahil bir araştırma alanıdır.Detay bilgi için aşağıdaki merkezi ziyaret ediniz.

 

ayfalimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, 2001-2018