MODERN POLİTİK İKTİSAT : KAMU TERCİHİ 

 

Coşkun Can Aktan & Dilek Dileyici

Ankara: Seçkin Yayınları, 2007.

Kamu Tercihi İktisadına Giriş

Coşkun Can Aktan  & Dilek Dileyici 

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı 

Coşkun Can Aktan  & Tarık Vural

Devletin Büyümesi ve Devletin Başarısızlığının Anatomisi

Coşkun Can Aktan

Siyasal Süreçte Enformasyon Sorunları ve  Demokrasinin Başarısızlığı

Coşkun Can Aktan & Dilek Dileyici

Demokrasi  Eleştirileri ve Kamu Tercihi Perspektifinden Demokrasinin Başarısızlığı 

Coşkun Can Aktan & Dilek Dileyici

Kamu Tercihi Persektifinden Oyun Teorisi

Coşkun Can Aktan & Abdullah Burhan Bahçe 

Bürokratik Davranışların Ekonomik Teorisi: Kamu Tercihi Açısından Bir Değerlendirme

Coşkun Can Aktan & Mustafa Sakal & Dilek Dileyici 

Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları

Coşkun Can Aktan & Hakan Ay & Hilmi Çoban 

Rant Kollama

Coşkun Can Aktan