Şekil I.1 Para Politikası Uygulama Süreci

 


}

 

}

 
                       

Politika                                    Araçları

Faaliyet                                 

 Hedefleri

Ara    Hedefler     

                                

 {

    Ekonomik faaliyet hacmi

 

 
- Açık Piyasa İşlemleri

     - Interbank Faiz Oranı

      - Kısa ve Uzun Vadeli Faiz      Oranları

- Reeskont Politikası

     - Diğer Kısa Vadeli Faiz             Oranları

      - Parasal Büyüklükler

- Zorunlu Karşılık Politikası

     - Rezerv Büyüklükleri

      - Kredi Büyüklükleri

- Diğer Araçlar