AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HEDEFLERİ

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

 

 

 

 

·           Tek Avrupa Pazarı Kurmak.  Dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak ve bunun için, özellikle iç sınırlardan arındırılmış bir alan yaratmak Avrupa Birliği’nin temel hedeflerinden birisidir. Birlik içerisinde fiziki, teknik ve mali engellerin tamamen kaldırılarak tek bir pazar oluşturulması yönünde günümüze değin çok önemli mesafeler katedilmiştir.

·           Ekonomik ve Sosyal Bütünleşmeyi Güçlendirmek ve Üyelerin Ekonomi Politikalarını Yaklaştırmak. Üye ülkeler arasında  ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek için ortak ekonomi politikaları üzerinde uzlaşmak ve bunları yürürlüğe koymak Avrupa Birliği’nin diğer bir hedefidir. Bu konuda da günümüze değin çok önemli mesafeler alınmıştır. Halihazırda AB’de çeşitli ortak ekonomi politikaları (ortak tarım politikası, ortak ticaret politikası, ortak sanayi stratejisi, ortak rekabet politikası vs.)  yürürlükte bulunmaktadır.

·           Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) Oluşturmak.  Birliğin hedeflerinden birisi de üye ülkeler arasında  tek para birimini içerecek ekonomik ve parasal birliği kurmaktır. Maastricht Antlaşması ile  ekonomik ve parasal birliğin aşamaları ayrıntılı olarak karara bağlanmıştır. En geç 1.1.2002 tarihine kadar  Avrupa’da tek bir para biriminin (Euro) dolaşıma konulması  hedeflenmiştir.

·           Ortak Bir Dış Politika ve Güvenlik Politikası Uygulamak. AB’nin bir diğer hedefi ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak, ortak bir savunma politikası oluşturmak suretiyle Avrupa Birliği’nin uluslararası alana kendi kimliğiyle çıkmasını sağlamaktır.

·           Avrupa Vatandaşlığı Kavramını Oluşturmak. Avrupa Birliği vatandaşlığını ihdas etmek yoluyla Üye Devletler'in uyruklarının hak ve çıkarlarının daha güçlü bir biçimde korunmasını sağlamak Birliğin temel hedeflerinden birisidir. “Birlik Vatandaşlığı”, Maastricht Antlaşması ile getirilen  yeniliklerden birisidir. Avrupa Birliği’ne üye ülke uyruğunda olan herkes “Birlik Vatandaşı”dır.

·           Hukuk ve İçişleri Alanında Daha Sıkı İşbirliğini Gerçekleştirmek. Adalet ve içişleri konularında sıkı bir işbirliği geliştirmek birliğin bir başka  hedefidir.

·           İnsan Haklarını Topluluk Hukukunun Genel İlkesi Olarak Kabul Etmek. Avrupa Birliği’nin en önemli hedeflerinden birisi insan haklarına saygının geçerli olduğu, hak ve özgürlüklerin en etkin biçimde güvence altına alındığı ve korunduğu bir birlik yaratmaktır.

Topluluk Müktesabatını Korumak ve Buna Uygun Faaliyet Göstermek. Avrupa Birliği’nin hedeflerinden birisi “topluluk müktesabatı” (acquis communautaire) olarak adlandırılan hukuksal düzenlemeler bütününü korumak ve bu kuralları tam anlamıyla uygulamaktır.

Kaynak:: C.Can Aktan, Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde? İzmir: EGİAD Yayını, 2000.