İngilizce Linkler

Türkçe Linkler
     
 
Avrupa Birliği'nin Doğuşu ve Genişleme Süreci
Amsterdam Anlaşması Gündem 2000 ve Genişleme Kararı
Avrupa Birliği'nin Kurumları
Avrupa Birliği'nin Hedefleri
Avrupa Birliği'nin Temel Değerleri
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Koşulları (Kopenhag Kriterleri)
Avrupa Birliği'nde İnsan Hakları ve Demokrasi
İnsan Hakları ve Demokrasi'nin Geliştirilmesi'ne Yönelik Faaliyet Alanları
Avrupa Birliği'nin Rekabet Gücü
Maastricht Kriterleri
Türkiye-AB İlişkileri
Helsinki Zirvesi ve Türkiye'nin Aday Ülke Statüsü
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye İlişkin Görüşleri
Avrupa Komisyonu'nun Aday Ülkelere ve Türkiye'ye Üyelik Konusunda Tavsiyeleri
Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi
2000 Türkiye Düzenli Raporu (Sonuç Kısmı)
Avrupa Birliği Muktesebatı
Avrupa Birliği-Türlkiye İlişkileri Konusunda Linkler
 

© C.C.Aktan, 2002

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından  hazırlanan ve EGİAD tarafından yayınlanan Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde? adlı eserin Birinci Bölümü  yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.