TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ[1]

 

AB Konseyi, Helsinki Zirvesinde daha önceki AB Konseyi kararları çerçevesinde bir Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanması kararı almıştır. Katılım ortaklığı belgesi, siyasi ve ekonomik kriterler ile üye ülke yükümlülükleri ışığında katılım hazırlıklarının yoğunlaşması gereken öncelikleri içermekte ve müktesabatın benimsenmesi için Ulusal Proğrama eşlik edecek bir metindir. Aşağıda  Avrupa Birliği Komisyonunca  8 Kasım 2000 tarihinde açıklanan metinden bazı alıntılar yeralmaktadır.

 

Kısa Vadeli Öncelikler (2001)

 

Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasal ölçütler

 

 

Ekonomik Ölçütler

 

İç Pazar

Vergilendirme

Tarım

 

Balıkçılık

Taşımacılık

İstatistik

İstihdam ve Sosyal Konular

 

Enerji

Telekomünikasyon

Bölgesel Politika Ve Yapısal Araçların Eşgüdümü

Kültür ve Görsel-İşitsel Sektör Politikası

 

Çevre

Adalet ve içişleri

Gümrükler

İdari ve Adli Kapasitenin Pekiştirilmesi

Orta Vadeli Öncelikler

 

Güçlendirilmiş Siyasal Diyalog Ve Siyasi Ölçütler

 

Ekonomik Ölçütler

İç Pazar

Vergilendirme

 

Tarım

Balıkçılık

Taşımacılık

Ekonomik ve Parasal Birlik

 

İstatistikler

İstihdam ve Sosyal İşler

Enerji

 

Telekomünikasyon

Bölgeler Politikası Ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Kültür ve Görsel-İşitsel İletişim Politikası

Çevre

 

Gümrükler

Adalet ve İçişleri

İdari ve Adli Kapasitenin Güçlendirilmesi


 

[1] Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği internet sitesi,  http://www.eureptr.org.tr/ Ayrıca Bkz: İKV Bülteni, 1-15 Kasım 2000.

Kaynak:: C.Can Aktan, Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde? İzmir: EGİAD Yayını, 2000.