AVRUPA BİRLİĞİ

-Türkçe Web Sayfaları-

Prof.Dr.Can Aktan tarafından yazılan ve EGİAD tarafından yayınlanan bu eserin tam metnine (.pdf) formatında şu web sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.egiad.org.tr

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ KONUSUNDA MUHTELİF KAYNAKLAR

 

Avrupa Birliği'ne Tam Üyeliğe Doğru - Siyasi Kıstaslar ve Uyum Süreci

Avrupa Birliği'nde Blok Muafiyetler

Avrupa Birliği'nde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Hakkında Bilgiler

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

Türkiye - AT Gümrük Birliği bağlamında işlenmiş tarım ürünleri ticareti

Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki sağlık politikaları ve göstergelerinin karşılaştırılması

Avrupa-Akdeniz Ortaklığı

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

İktisadi Kalkınma Vakfı

Kosgeb Avrupa Bilgi Merkezi

Avrupa Birliği İle İlgili Genel Bilgiler

AB Belgeleri

Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye ve AB İlişkileri Hakkında Çeşitli Kaynaklar Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Vergilendirme Yetkisi ve Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
Türkiye AB İlişkileri

Türkiye AB Mali İşbirliği
AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayınları
Güncel Gelişmeler
Türkiye İle AB Arasında Kurulan Alt Komiteler
Dünden Bugüne Türkiye AB ilişkileri
Alt-Komiteler
Avrupa'nın Geleceğine ilişkin Konvansiyon
AB-Türkiye mali işbirliği
Avrupa Birliği - Türkiye Gümrük Birliği
Avrupa Akdeniz Ortaklığı
Türkiye'nin Katıldığı AB Programları
Avrupa Birliği -Türkiye Ortaklık Konseyi
Yasal Mevzuat
Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi
Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları
Dış Ticaret İstatistikleri
DOHA Bakanlar Konferansı Sonuçlarının AB Açısından Değerlendirilmesi
Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü
AB'ye üyelik sürecinde AB ülkeleri ve diğer aday ülkeler karşısında Türkiye'nin durumu
Avrupa Bilgi Köprüleri Programı
Zirvelerde Türkiye
Gümrük Birliği
Avrupa-Akdeniz Süreci
Katılım Ortaklığı Belgesi
Türkiye'nin Topluluk Programlarına katılımı
Üyelik Müzakerelerinde Son Durum
AB'nin diğer aday ülkelere yönelik mali yardımları
AB'nin Genişleme Sürecinde Türkiye
Tam Üyelik
Gümrük Birliği
Katma Protokol
Tarihsel Gelişim
Türkiye-AB İlişkilerinde Son Durum
Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki İlişkiler
AB-Türkiye İlişkileri
Avrupa Birliği'ne İlişkin Bilgiler
Türkiye-AB İlişkilerinin Kronolojisi
Türkiye-AB Mali İlişkileri (DTM)
Avrupa Birliğinin Bitmeyen Senfonisi: GENİŞLEME
Geçmişten bugüne AB'nin genişleme süreci
Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Türkiye ve Diğer Aday Ülkelerin Ekonomik / Sosyal Performanslarının Karşılaştırılması  
AB resmi sitesi Türkiye-genişleme ile ilgili dokümanlar sayfası
AB resmi sitesi Türkiye ile ilgili genişleme sayfası
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Genişleme Sayfası
Genişleme İle İlgili Bağlantılar
Topluluk Müktesebatının Kabulü İçin Ulusal Programlar
Genişleme süreciyle ilgili yayın listesi
Yasal Mevzuat
İşbirliğinden katılıma
Katılım Kriterleri
Genişleme süreci
Katılım-öncesi strateji
Ön-katılım yardımı
Avrupa Birliği - Türkiye Genişleme Süreci
Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası
Adli Ortaklık
Avrupa Birliği Politikaları
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Tarım Politikası
Balıkçılık Politikası
Ekonomik ve Parasal Birlik
Enerji Politikası
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Bilim ve Araştırma
Telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri
Çevre Politikası
Tüketici Politikası
Adalet ve İçişleri
Gümrük Birliği
AB ve Eşitlik
AB Turizm Politikası
AB Bölgesel Politika
İç Pazar - AB'de Kamu ihaleleri
Avrupa Birliği Rekabet Politikası
Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politika
Avrupa Birliği Kobi Destek Politikası "Ekonomik Büyümenin Motoru"
Avrupa Birliği Tarım Politikası "Avrupa'da Yenilenme ve Türkiye'ye Etkisi"
Avrupa Birliği Tüketici Politikası "Tüketicinin Tercihi, Tüketicinin Korunması"
Avrupa Birliği Genişlemesi "Tarihi Bir Fırsat"
Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği "Refah İçin Birlikte Çalışma"
Avrupa Birliği Turizm Politikası "İş Dünyası, İstihdam ve Kalkınma"
Avrupa Birliği Enerji Politikası "Pazarın Açılması, Ekonominin Desteklenmesi"
Avrupa Birliği'nin Ticaret Politikasına İlişkin Değerlendirme
Rekabet Politikası ve Antidamping Politikası (Ekonomik bütünleşmeler ve Türkiye-AB ilişkileri açısından)
Avrupa Birliği İstihdam paketi
Avrupa Birliği Politikaları Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Politikası "Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı"
Avrupa Birliği Bölgesel Politika "Yerli Kaynakların Ekonomik Gelişme İçin Harekete Geçirilmesi"
Avrupa Birliği ve Eşitlik "İstihdamda Eşit Fırsatlar"
Ortak Ticaret Politikası
Ortak Tarım Politikası
Ortak Rekabet Politikası
Avrupa Birliği'nin Sosyal Politika Gündemi
AB Genişleme Politikası - Genel Bilgilenme

Avrupa Birliği Terminolojisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle İlgili Sözcük ve Kavramlar
AB Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirisi
Barcelona Zirvesi
AB Selanik Zirvesi Sonuç Bildirisi: Kıbrıs Ve Türkiye Paragrafları
5. Annan Planı'nın Nihai Şekli
Annan Planı'nın Son Şekli (Türkçe Özet)  
Genişlemenin AB Kurumları Üzerindeki Etkisi
AB'nin Türkiye Pozisyonu Belgesi (İngilizce-Tam metin)
AB Komisyonu'nun Hazırladığı Kıbrıs Tüzüğü Taslağının Tam Metni
AB15 İle AB25'in İstatistiki Karşılaştırması
AB Bütçesi Ve Mali Perspektifler
Geçmişten Bugüne Avrupa Birliği
AB'ye Aday Ülkelerin Büyüme Oranları
AB Ve Aday Ülkelerde Asgari Ücretler
Aday Ülkelerde 2000 Yılı Araştırma Ve Geliştirme (Ar&Ge) Harcamaları
AB'de Şirket Yönetişimi
Avrupa Birliği Tarihçesi
Avrupa Birliği'nin Kurumları
Türkiye AB İlişkileri Kronolojisi
Ab Ülkelerinin Kaçak Göç Bilançosu
Avrupa Birliği Vatandaşlarının Hakları
Avrupa Birliği'ne Aday Ülkelerin Ekonomik Göstergeleri
Avrupa Birliği'ne Aday Ülkelerin Sanayide Karşılaştırmalı Üstünlükleri
Ulusal Program 2003 1.Cilt:
Ulusal Program 2003 2.Cilt:
Avrupa Birliği'nde Devlet Yardımları ve İmalat Sanayinde Uygulamaları
Avrupa Birliği'nde Devlet Yardımları Kurallarını Belirleyen Çerçeve ve İlke Kararları
Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2002 Yılı İlerleme Raporu
AT- Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi
Gümrük Birliğinin İşleyişini Düzenleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
Ulusal Programın Uygulamasının İzlenmesi
Alt Komiteler Kurulması Hakkında Ortaklık Konseyi Kararı
Türkiye ve Diğer Aday Ülkeler İçin Katılım Ortaklığı Belgesi
Türkiye ve Diğer Aday Ülkelerin Katılım Yönünde kaydettiği İlerlemeye İlişkin Genişleme Strateji Belgesi (Karma Belge)
Topluluk Müktesebatı
Müktesebatın Uygulanması için Gereken Ana idari Yapılar - 2000 Düzenli Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Genel Bakış
10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Başkanlık Sonuç Belgesi (Özet)
AB Aday Ülkelerine Ait Ülke Raporları
Avrupa Birliği Müktesebatı'nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı
Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi
AB web sitesinin resmi dokümanlar sayfası
Türkiye'nin AB'ye Katılım Ortaklığı Belgesi
Kopenhag Kriterleri
Paris Şartı
Barcelona Bildirgesi
Maastricht Kriterleri

Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyelerine Yönelik Hazırlanan Özet Ulusal Programı
Türkiye - AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu raporları
Türkiye için 2001 ilerleme raporu
Mali İşbirliği'ne İlişkin AB Bildirimi (6 Mart 1995)
2001 Yılı Strateji Belgesi
İlerleme Raporları (2000, 1999, 1998)
Mali İşbirliğine İlişkin AB Bildirimi (6 Mart 1995)
AB ile İlgili ABGS Dökümanları
AB Katılım Öncesi Ekonomik Programı
AB Ulusal Programı Tam Metni 1.Cilt
AB Ulusal Programı Tam Metni 2.Cilt
AB'nin Genişleme Sürecinde Türkiye
Aday Ülkelerin Katılım Yönünde Kaydettiği İlerlemeye İlişkin Genişleme Strateji Belgesi - (Karma Belge)
Avrupa Birliği Çok Yıllık KOBİ Programı (2001-2005)
Avrupa Birliği Mektubu - IBS
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ( 7.1.2002)
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye için Avrupa Stratejisi - Uygulamaya Yönelik Başlangıç Önerileri (4 Mart 1998)
Avrupa Topluluklarına İlişkin Temel Belgeler cilt 2: Ankara Anlaşması ve Katma Protokol
DTÖ Bakanlar Konferansı Sonuçlarının AB açısından değerlendirilmesi
DTÖ DOHA Bakanlar Konferansı
eEurope+ İle İlgili Metinler
İlerleme Raporu 2001
Laeken Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı
Mali İşbirliği'ne İlişkin AB Bildirimi (6 Mart 1995)
Ortaklık Konseyi'nin Siyasi Diyalog ve Kurumsal İşbirliğine İlişkin 30 Ekim 1995 Tarihli Kararı
Türkiye - AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu Raporları
Türkiye için Avrupa Stratejisi
Türkiye Ulusal Programı
Türkiye-AB Dış Ticaret İstatistikleri
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları Cilt1
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları Cilt2
Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2001 Yılı İlerleme Raporu
Merkez Bankası -Euro Bölgesi İzleme Raporları
Merkez Bankası -AB'ye Aday Ülkeler Raporu
Avrupa Konseyi Anlaşmalarının tüm listesi
Avrupa Birliği Resmi Dokümanları
Nice anlaşması
Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması

 

AVRUPA BİRLİĞİ KONUSUNDA MUHTELİF ARAŞTIRMALAR


Avrupa Birliği'ne Uyum ve Sitemin Sivilleştirilmesi  
AB'ye Uyum Denince,
Avrupa Birliği Türkiye'yi Böler mi?, 
Avrupa Birliği Ne Kadar Özgür?,
Avrupa Birliği'ne Aykırı Bir Bakış,
Türkiye-AB İlişkileri Ankara Ticaret Odası
Avrupa Birliği Bütçesi - Fonları ve Türkiye'nin Tam Üyeliği
Avrupa Birliği Ekonomilerinde Makroekonomik Gelişmeler (DPT)
Avrupa Birliği Müktesabının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı (2001-2003:Taslak) (DPT)
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (DPT)
Avrupa Birliği ve İngiliz Uluslar Topluluğu İlişkileri
Avrupa Birliği'nde Dolaysiz Vergilerin Uyumlaştirilmasi
Gümrük Birliği'nin Türk Ekonomisine ve Bütçesine Etkileri
Yeni Bir Avrupa Birliğine Doğru?
AB Nasıl Bir Türkiye İstiyor
Turkey and European Union Relations: Concept of Customs Union - Kamil SERTOGLU
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin Türk İmalat Sanayii Alt Sektörlerin Üzerindeki Karlılık Etkileri
Genişlemenin Avrupa Birliğinin Bazı Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkiye Etkisi
Bütünleşen Avrupa'da Yerel Yönetimler
AB Türkiye ile daha mı güvenli olacak? -
Optimum Para Sahası Teorisi Çerçevesinde Avrupa Parasal Birliği Ve Türkiye DTM
AB Devlet Yardımları Politikası Ve Türkiye'de Devlet Yardımı Uygulamaları DTM
Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği Ve Avrupa Birliği'nin Dünya Dış Ticaret Ve Sermaye Hareketlerindeki Yeri Ve Önemi
Trade and Competitiveness Between Turkey and the EU:Time Series Evidence
Avrupa Birliği'ne Yeni Üye Ve Aday Ülkelerde Asgari Ücretin Belirlenmesi
AB Bütçesi: Hazirlanmasi, Gelir Kaynaklari, Gider Kalemleri ve Denetimi
Avrupa Birliği'nin Geleceği
Türk Uyruklu İşgörenlerin Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşımı
Sihirli Anahtar Terminatöre Karşı: Avrupa Birliği Nedir, Ne Değildir?
AB Türkiye'ye ne vaat ediyor?
Avrupa Birliği'nde Bölgeselleşme Ve Bölge Yönetimleri Sorunu
Batı Balkan Ülkeleri İle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Olasiliklari Üzerine Bir Değerlendirme
Gümrük Birliği'nin Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkilerinin KOBİ'ler Açısından Araştırılması
Avrupa Birliğinde KOBİ Destekleme Programları ve Diğer Teşvik Araçları
Gümrük Birliği'nin Türk Ekonomisi ve Bütçesine Etkilerinin Analizi
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye
AB Katılım Ortaklığı Süreci Nasıl Yorumlanmalı?
Avrupa Birliği'ne Uyum ve Sitemin Sivilleştirilmesi
Is the ball in the EU's court?On the recent developments in Turkish-EU relations from a democracy promotion perspective
Türkiye Avrupa Birliği Eşiğinde(mi?)
AB'nin Genişleme Sürecinde Kişilerin Serbest Dolaşımı
Türkiye'nin AB'ye Tam Üyeliği Dış Ticaretimizi Nasıl Etkiler?
AB'ye Üyeliğin Yunanistan, Portekiz Ve İspanya Ekonomilerine Etkileri
Avrupa Birliği'nde İnternet, Ticaret Ve Mali Hizmetler
Türkiye-AB İlişkilerinde Egemenlik Sorunu
Avrupa Birliği Anayasal Antlaşma Taslağı Üzerine Değerlendirmeler
AB'ne Aday Geçiş Ekonomisi Ülkeleri
AB Mali İşbirliği Politikaları ve Türkiye
Yeni Hukuki Metinlerin Işığında Türkiye-AB İlişkileri: Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı ve Ulusal Program
AB Katılım Ortaklığı Süreci Nasıl Yorumlanmalı?
Gelir Teorileri Bağlamında Avrupa Birliği Ve Türkiye' Deki Gelir Tanımlaması Ve Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Avrupa Birliği Sürecinde Kobi'lerin Rekabet Stratejileri: Yenilik Stratejisi
Avrupa Birliği'nde İstihdam Stratejileri: İngiltere "New Deal" Örneği
Are Wages Really Important? A Study Of The Determinants Turkey-EU Trade
An Analysis Of The Similarity Between Exports Of Turkey And The EU12
Does Trade Liberalisation Matter? An Analysıs Of Intra-Industry Trade For Turkey And The EU

Impacts Of Cyprus' European Union Accession On Turkish Cypriot Cooperatives
Türkiye - Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri
Avrupa Birliği : Ekonomik Topluluktan Çevre Topluluğuna (Mı?)
Genişleme Sürecinde Türkiye'nin AB'deki geleceği
Sosyal Modelin Modernleştirilmesi Ekseninde Avrupa Birliği'nin İstihdam Politikalarında Esneklik Arayışı
Avrupa Birliği'nin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not -
Avrupa Birliği Anayasalarında Devletin Temel Nitelikleri
Avrupa Birliği Programları ve Türkiye (Sayıştay)
Türkiye-AB İlişkilerinde Son Durum
Kopenhag Zirvesi Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri Ve Yapılması Gereken İşler
Kopenhag Zirvesi Sonrasında Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Ekonomik Açıdan Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Ve Gümrük Birliğinin İşleyişi
Kopenhag Zirvesi'nin Ardından Türkiye-AB İlişkileri
Kopenhag Sonrası Türkiye-AB İlişkileri
Irak Krizinin Böldüğü Avrupa Birliği'ni İstihdam Sorunları Birleştiriyor
Avrupa Birliği Üyeliği'ne Tepkiler: Türkiye'nin Daha İyi Bir Alternatifi Var Mı? Mustafa Acar
Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Sağladığı Devlet Teşvikleri Ve Kullanım Alanlarının Karşılaştırılması Nevşehir İlinde Bir Uygulama
Avrupa Birliği Standardizasyon Kurumları Ve CE İşareti
Avrupa topluluğu hukukunda tüketicinin korunması
Türkiye AB Yolunda Reform Dalgasını Sürdürmeli,
AB Türkiye'ye Müzakere Tarihi Vermek Zorundadır!
AB: Uzun ve ince bir yol
Üyelik süreci Kopenhag'da rayına oturdu
Avrupa Birliği
AB hangi koşullarda yaralı olabilir?
AB yolunda Türkiye'den beklentiler (TÜSİAD)
AB Baskanlığı
Avrupa Birligi'nde Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi
Amsterdam Anlasmasinin Ortak Hükümlerinin Analizi
Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye'nin Uyumu
Avrupa Birliği'nde KOBİ Destekleme Programları ve Diğer Teşvik Araçları
Avupa Birliği Kurumlar "Avrupa Bütünleşmesinin Anahtarı"
Avrupa Birliği'nde Kamu İhaleleri"Herkesin Yararı ve İyi İdare İçin"
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Jeopolitik Bir İncelemesi
Güney Kıbrıs'ın AB Üyelik Girişimi Hukuka Aykırıdır
Bölgeselleşme Hareketleri Bağlamında 21. Yüzyılda Türkiye (DPT)
Güçlü Bir Ortaklığa Doğru: Türkiye ve Avrupa Birliği
Gümrük Birliği Çerçevesinde Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü (DTM)
Parasal Birlik Avrupa Para Birliği ve Türkiye Defne ATA
Avrupa Kültürüyle AB İdealinin İmkansız Birlikteliği
Turkey And The Process Of EU Integration: The Asylum And Immigration Policies
Türkiye'nin Geleceği
Avrupa Birliği Adaylığı Sürecinde Türkiye-AB İlişkilerinde Ortaya Çıkacak Gelişmeler
2020'de AB ve Türkiye
Avrupa Birliğinde Faaliyet Gösteren Çokuluslu Şirketler İçin Yeni Bir Dönem Avrupa Anonim Şirketi Alpay HEKİMLER (Cmis.org.tr)
AB Kronolojisi 1946- 2002 (DPT)
Yeni Yaklaşım Ve Global Yaklaşım Temelli Direktiflerin Uygulanmasına Dair Rehber (DTM)
Pazara Giriş Stratejisi Açısından 1/95 Sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Kararı'nın Dampinge Karşı Önlemlere İlişkin 44'üncü Maddesi Buzdağının Görünen Kısmı Mı?
Avrupa Birliği'nin Gelişme Perspektifi Açısından Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasi Durumu: Konverjans (Yakınlaştırma) ve Kopenhag Kriterleri Bazında Makro Göstergelerin Karşılaştırmalı Analizi
Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Toplulukları, Avrupa Birliği, Roma Antlaşması, Avrupa Tek Senedi, Avrupa Birliği Antlaşması, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması
Avrupa Topluluğunda İkincil Mevzuat ve Diğer Topluluk Tasarrufları
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri
2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi ve AB Üyeliği Süreci
Avrupa'yı Kurmak, Türkiye'yi İdare Etmek ve Tarihin İpoteğinden Kurtulmak
Avrupa Birliği ve Türkiye: Batılılaşmanın Neresindeyiz?
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile "Entegrasyon Sürecinin" Açmazları ve Açılımları
Türk Dış Politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı
European community programmes and agencies
Avrupa Birliği'nde KOBİ'lere yönelik teknoloji politikaları
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Aday Ülke Olarak Kabulünün Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi
Gümrük Birliği ve Türk İlaç Endüstrisi
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler

Gümrük Birliği'nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
Ekonomik Bütünleşmeler ve Gümrük Birliği Teorisi
Gümrük Birliği'nin İlk İki Yılı Değerlendirmesi
Bütünleşme Biçimleri ve Avrupa Birliği
Avrupa Birliği'nin Ticaret Politikasına İlişkin Değerlendirme
Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği ve EURO
Türkiye- AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi ve Değerlendirilmesi
Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye'de Sınai Mülkiyet Haklarının Önemi ve Uygulaması

Gümrük Birliği Çerçevesinde Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü (DTM)
Çin Halk Cumhuriyeti'nin DTÖ'ye Katılımının Tekstil ve Konfeksiyon İhracatımıza Muhtemel Etkileri (DTM)
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ürünleri Kapsamında Türkiye AB ilişkileri (DTM)
AB Çelik Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Devlet Yardımlarının Kontrolü (DTM)
Türkiye'yi AB'ye almak iddialı bir iştir İsmail Cem ile yapılan röportaj
Türkiye'deki Kobiler Ve Gümrük Birliği Bariyerleri
EMU, Euro and EU-Membership: An Evaluation From The Turkish Macroeconomic Perspective
Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Egemen Durumun Tesbiti Yönünden "İlgili Pazar" Kavramı
Türkiye'de KOBİ'ler ve Gümrük Birliği Bariyerleri
Avrupa Toplulukları'nın Tarihsel Gelişimi (DTM)
Topluluk Hukukunun Kaynakları (DTM)
Tek Avrupa Pazarı (DTM)
AT'nin III. Ülkelerle İlişkileri (DTM)
AB'ye üyelik sürecinde AB ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiyenin Durumu (TİSK)
AB'nin Genişleme Süreçlerinde Yaşanan Ticari Gelişmeler ve Türkiye'nin AB Ülkelerinden İthalatının Muhtemel Geleceği (DPT)
Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Temel Ürünlerde (Hububat, Şeker ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları ve Bunların Ham Madde Temini Açısından Gıda Sanayiine Etkileri (DPT)
Avrupa Birliği'nin Üçüncü Ülkelerle Ekonomik İlişkileri
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ürünleri Kapsamında Türkiye-AB İlişkileri (DTM)
Avrupa Örgütlenme Ve Bütünleşme Arayışları Örneğinde Uluslararası Entegrasyon
Avrupa Topluluğunda İkincil Mevzuat ve Diğer Topluluk Tasarrufları (DPT)
Türkiye - AT Gümrük Birliği Bağlamında İşlenmiş Tarım Ürünleri Ticareti (DPT)
Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki Sağlık Politikaları ve Göstergelerinin Karşılaştırılması (DPT)
Türkiye ve Avrupa Ekonomik Entegrasyonu
Türkiye-AB Ticaret-Sanayi ve AKÇT Ürünleri 1. Alt Komitesi Brüksel, 7.12.2000 (DPT)
Türkiye-ABTicaret-Sanayi ve AKÇT Ürünleri 2. Alt Komitesi İstanbul, 16.5.2001 (DPT)
Ülkemiz açısından Gümrük Birliği sürecinde ücret seviyesinin önemi ve sosyal damping