AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESABATI

 

Avrupa Birliği Müktesabatı (acquis communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yeralan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir. Dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, serbest dolaşım, gümrük birliği, çevre koruması, eğitim ve araştırma vs. tüm konular AB Müktesabatı içinde yeralan konulardır. Aşağıda AB tarafından genişleme müzakereleri için hazırlanmış olan “AT Müktesabatı Analitik Çerçevesi” yer almaktadır. Sözkonusu müktesabat, AB’nin kendi içindeki müktesabatın benzeridir ve özellikle genişleme sürecinde katılım müzakereleri yapılacak olan aday ülkeler için hazırlanmıştır.

1. Malların serbest dolaşımı,

2. Kişilerin serbest dolaşımı,

3. Hizmet serbestisi,

4.Sermayenin serbest dolaşımı,

5. Şirketler hukuku,

6. Rekabet politikası,

7. Tarım,

8. Balıkçılık,

9. Ulaştırma politikası,

10. Vergilendirme,

11. Ekonomik ve parasal birlik,

12. İstatistikler,

13. Sosyal politika ve istihdam,

14. Enerji,

15. Sanayi politikası,

16. KOBİ’ler,

17. Bilim ve araştırma,

18. Eğitim ve öğretim,

19. Telekom ve bilgi teknolojileri,

20. Kültürel politikalar,

21. Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu,

22. Çevre,

23. Tüketici ve halk sağlığı,

24. Adalet ve içişleri alanlarında işbirliği,

25. Gümrük Birliği,

26. Dış ekonomik ilişkiler,

27. Ortak dış ve güvenlik politikası,

28. Mali kontrol,

29. Maliye ve bütçe,

30. Kurumlar,

         31.Diğer.