Çizgi Kitabevi, 2006.

 

Globalleşen dünyada en önemli ekonomik aktörlerden biri haline gelen çokuluslu şirketler birden fazla ülkede kazanç sağlayıcı iktisadi faaliyetlerde bulunan ve uluslararası üretimde bulunan firmalardır.

 

Günümüzde, dünyanın farklı bölgelerinde yaklaşık 61 bin çokuluslu şirket ve bunlara ait 900 bin yabancı bağlı şirket faaliyet göstermektedir. Çokuluslu şirketlerin ne kadar devasa bir güce sahip  olduğunu anlamak için global ticaret, yatırım, üretim ve katma değerden aldıkları paya bakmak yeterli olacaktır. Son yılların istatistiki verileri çerçevesinde çokuluslu şirketlerin, global dolaysız yabancı yatırım stoku (yaklaşık 10 trilyon Dolar) içindeki payı yüzde 85 dolayındadır. Çokuluslu şirketlerin toplam satışları yaklaşık 20 trilyon Dolar ve bu şirketlerce üretilen toplam katma değer yaklaşık 4  trilyon Dolardır. Yabancı bağlı şirketlerin yaklaşık 60 milyon kişiyi istihdam ettiği tahmin edilmektedir.

Microsoft, Toyota, Intel, Coca-Cola, Sony, IBM, General Electric, Nike, Citigroup gibi dünyanın en büyük çokuluslu şirktelerinin her birinin toplam satış gelirleri ve yarattığı katma değerler pek çok ülkenin milli gelirinden çok daha  fazladır…

 

© 2005, C.C.Aktan ve İstiklal Y. Vural