Geleneksel iktisat teorisi ve politikası piyasanın makro-ekonomik hedefleri gerçekleştirmede başarısız olabileceği durumlarda devlet müdahalelerinin veya kamusal regülasyonların kaçınılmaz olduğunu savunur. Acaba, piyasadaki etkinsizlikleri ve başarısızlıkları ortadan kaldırmak için devlet tarafından ekonomiye yapılan müdahaleler ve regülasyonlar bu defa başkaca etkinsizlikler ve başarısızlıklara yol açmaz mı? 

“Devlet gerekli midir?” sorusu  anarko-kapitalizmin ya da libertarian felsefenin ütopik bir sorusudur. Doğrusu ve olması gereken “devlet ne kadar gereklidir?” sorusudur...  İyi bir sosyal düzen, siyasal düzen ve ekonomik düzende birarada barış, adalet, refah ve özgürlük içerisinde yaşayabilmek için devletin gerekli olup olmadığını değil, ne kadar gerekli olduğunu sorgulamalıyız... Bunun için de devlet müdahaleciliğinin nedenlerini ve sonuçlarını etraflıca tahlil etmeliyiz....

“Hangi devlet kurumu erdem ve bilgeliğin hakim olduğu bir düzende  insanoğlunun mutluluğunu sağlayabilir? Bunu gerçekleştirebilmek için her tür devlet, mükemmel olmayan bir çaredir. Kötü bir devletin ortaya çıkaracağı vahim sonuçlar insanoğlunun yapabileceği kötülükleri yeterli ölçüde kontrol edemeyeceğinden kaynaklanır.”

Adam Smith

 

 

 

Devletin Başarısızlığının Anatomisi / Coşkun Can Aktan

Devlet Niçin Başarısız? Kamu Ekonomisindeki Etkinsizliklerin Kaynakları / Coşkun Can Aktan & Dilek Dileyici

Devletin Başarısızlığı / Özlem Özkıvrak

Devletin Ekonomide Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

 Osman Demir

Bir Devlet Başarısızlığı Olarak Temsili Demokrasilerde Etkinsizlikler / İbrahim Demir

Kamusal Başarısızlığın Nedenleri ve Sonuçları / Mehmet Cahit Güran

Devletin başarısızlığını anatomisini irdeleyen En Az Devlet,

En İyi Devlet ( Çizgi Kitabevi, 2006) kitabını

online kitap satışı yapan yayınevlerinden temin edebilirsiniz. Bkz:

 

Kitapyurdu.com

Yeni sayfa com

Pandora Kitabevi

En az Devlet, En İyi Devlet -Devletin Başarısızlığının Anatomisi

kitabının  tam metnini okumak için tıklayınız...

                                                                © COPYRIGHT 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı En az Devlet, En İyi Devlet -Devletin Başarısızlığının Anatomisi - adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.