bs00877a.gif (1713 bytes)

BÖLGESEL KALKINMA

tidrulec.gif (123 bytes)

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması. Devlet Planlama Teşkilatı

İller Itibariyle Çeşitli Göstergeler. Devlet Planlama Teşkilatı

İller Ve Bölgeler Itibariyle Çeşitli Göstergeler. Devlet Planlama Teşkilatı.

İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması . Devlet Planlama Teşkilatı.

Bölgesel Kalkınma Planları
Kalkınmada Öncelikli Yöreler
DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü (İl Raporları)
İllerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması
Bölgesel Gelişme Raporu
Ticari, Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler İtibariyle İllerimiz
İller ve Bölgeler İtibariyle Çeşitli Göstergeler
Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Projeleri
 

Sivas'ta Kentsel Gelişme
Türkiye Ve Sivas'ta Yatırım-Kobi Teşviklerinin Gelişimi
Kalkınma Organizasyonu Olarak Kalkınma Ajansı Ve Bir Örnek : Sivas Kalkınma Ajansı
Doğu Anadolu Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili
İç Anadolu Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili
Marmara Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili
Akdeniz Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili
Karadeniz Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili
Ege Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili
Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Sorunu, DAP ve Sektörel Bir Verimlilik Analizi Bölgesel Kalkınma ve Rekabette Türk Tekstil Sanayinin Önemi  Bölgesel Kalkınmada Kobilerin Ekonomideki Rolü: Denizli Örneği Türkiye'de Bölgesel Farklılıkların Nedenleri ve Bu Farklılıkların Azaltılmasına Yönelik Politika Önerileri  
Türkiye'de Bölgeler Arası Gelir Farklılıkları: Yakınsama var mı?
Bölgesel Gelişme Politikalarında Yaşanan Değişim: Yeni Bölgeselleşme Paradigması Ve Uygulamaları
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması