bs00877a.gif (1713 bytes)

DIŞ TİCARET

tidrulec.gif (123 bytes)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Devlet Planlama Teşkilatı.

Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler Için Imkanlar Ve Politikalar. Devlet Planlama Teşkilatı.

Türkiye-Islam Ülkeleri Dış Ticareti. Devlet Planlama Teşkilatı.

Elektronik Ticaret

Elektronik Ticaret Konusunda Kamu Kesiminde Yürütülen Çalişmalar

KOSGEB

Türk İşbirliği Ve Kalkınma Ajansı

Dış Ticaret Danışmanı

Dış Ticaret Mevzuatı

Ankara Ticaret Noktası

İhracatcıya Faydalı Bilgiler

İhracat Mevzuatı

İstanbul Serbest Bolgesi

İhracat Danışmanı

Rusya İle Ticaret İmkanları

Türk Dış Ticaret Vakfı

T.C. Gümrük Müsteşarlığı

T.Odalar Ve Borsalar Birliği

Ihracat İle İlgili Bilgiler

KOS-DER

Trakya Serbest Bölgesi

Rusya İle İhracat İmkanları

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Tika Türk İşbirliği Ve Kalkınma Ajansı

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu

İhracat Danışmanlığı

Rusya İle İhracat Ve Mevzuat

İhracat (Çeşitli Bilgi ve Kaynaklar)

Amerika`dan Türk Firmalarına Yardım

Business Opportunities from Turkey

Dış Ticaret Konusunda Önemli İnternet Adresleri

Experience in Promotion of SME's in Turkey

İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Dış Ticaret Hakkında Bilgi Ve İstatistikler/Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dış Ticarette Çevre Koruma Kaynaklı Tarife Dışı Teknik Engeller ve Türk Sanayii için Eylem Planı

M. Altınkemer: “Uluslararası Finansal Bütünleşme ve Ekonomik Büyüme”
Hakan Erkutlu,Süleyman Eryıgıt: “Uluslararasılaşma Süreci”
Yücel Güçlü: “Yabancı Sermaye Çekimi - Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmaları”
Ferhan Erkmenoğlu: “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Yedinci Zirvesi”
Oya Karakaş: “AGİT Ekonomi Boyutu Yükümlülüklerinin Güncelleştirilmesi”
Esra Demir: “Enerji Şartı Anlaşması”  
Yüksel Yücekal: “Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)”
A. Necdet Pamir: “Hazar Bölgesi'nde Enerji Politikaları:Avrupa'nın ve A.B.D.'nin Konseptleri”
A. Necdet Pamir: “Bakü-Ceyhan: Bitmeyen Senfoni”
A. Necdet Pamir: “Eğrisiyle Doğrusuyla Türkmen Gazı ve Türkiye”
Nuraniye H. Ekrem: “Türkiye-Çin İlişkilerinin Boyutları ve Engelleri”
S. Tolga Tiryaki: “Cari İşlemler Hesabına Çeşitli Yaklaşımlar, Sürdürülebilirlik ve Türkiye Örneği”
Hasan Sabır: “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Gelişmekte Olan Ülkelere Yönlendirici Politikalar” 
Ahmet N. Kıpıcı, Mehtap Kesriyeli: “Reel Döviz Kuru Tanımları ve Hesaplama Yöntemleri”
Gültekin Işıklar: “Denge Döviz Kuru”
Zelal Kotan: “Uluslararası Rekabet Gücü Göstergeleri Türkiye Örneği”
Azim Özdemir, Gulbin Şahinbeyoğlu: “Alternatif Döviz Kuru Sistemleri”
Hasan Sabır: “Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Ekonomik Entegrasyon: Mercosur Örneği”
Melek Us: “Türkiye'de Yatırım Ortamı”
Temel İskit: “Dış Politika ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi”
Yücel Güçlü: “Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri”
Şakir Fakılı: “Afganistan'ın Yeniden İmarına Yönelik Uluslararası Girişimler ve Türkiye”
Nilüfer Karacasulu: “Teknoloji ve Transferi”  
Üstün Alan: “Teknoloji Transferinde Fikri ve Sınai Haklar”
İsmail Gökal, Mesut Aslantaş: “Teknoloji Transferi: Türkiye İçin Bir Model Denemesi”
Nilüfer Karacasulu: “Uluslararası Teknoloji Transfer Süreci ve Yöntemleri”  
Hakan Çetintaş: “Global Bir Ekonomide Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Rekabet”  
Hakan Karabalık: “Orta Avrupa Ülkelerinde Yabancı Sermaye Yatırımları ve Özelleştirme”
Chengze Simon Fan (Çev:Bekir Gövdere): “Çin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekmede Neden Başarılıdır: İşlem Maliyetleri Yaklaşımı”  
Bülent Şahinalp: “Türkiye - Rusya Federasyonu Ekonomik ve Ticari İlişkileri
”
Muhammet Akdiş: “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Ekonomik Sosyal Kültürel İlişkiler-Bölgeye Yabancı İlgisi ve Beklentiler”
Ahmet Aydın: “Kalkınmada OPEC Yardım Kuruluşları ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu”
Fatih Turan, Atakan Özdemir: “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ticari ve Ekonomik İlişkileri Hakkında Değerlendirme”
Anna J. Schwartz: “Son Ödünç Verme Mercii'nin Nitelikleri (Ya da IMF'ye İhtiyaç Var Mı?)”
Ali Alp: “Uluslararasılaşan Finans ve Finansal Düzenlemelere Yeni Yaklaşımlar”
A. Soyak: “Doğu Asya'da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sanayi Politikası Sonuçları”
Filiz Yıldız Çakar: “Tahkim”
Temel İskit: “Dış Politika ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi”
Sinan Oğan: “Bağımsızlığının Onuncu Yılında Azerbaycan Ekonomisi ve Türkiye İle Ekonomik İlişkileri”
DTM: “Türkiye'nin Diğer Ülkelerle İkili İlişkileri: Değerlendirme ve Öneriler”
-------”Milletler Arası Anlaşma ve Sözleşmeler Kronolojisi 1956-2000”
Özhan Üzümcüoğlu(1999): “OECD Ekonomik Görünüm Raporu”
-------“Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütünün Dünü, Bugünü ve Geleceği”
DPT (2000): “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu”
DPT (2000): “Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu”
Nuri Birtek (1998): “Türkiye'nin İkili Dış Yardımları (1992 - 1996)”
Coşkun Can Aktan: “Global Ekonomik Entegrasyon ve Türkiye”
İsa Coşkun: “OECD Türkiye Raporu 2000”
Nilüfer Karacasulu: “Uluslararası Teknoloji Transfer Süreci ve Yöntemler”
R. Hakan Özyıldız (1998): “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Karar Alma Prosedürü”
Hakan Akbulut: “Küreselleşme ve Kurumsal Yönetim”
Barçın Ağca: “Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve Türkiye'de Örnek Uygulama: Konya Karapınar"
Oktay Özüye: “En Az Gelişmiş Ülkeler"
Hakan Akbulut: “G-20 Ülkeleri”
Hakan Akbulut: “Enerji Diplomasisi”
Haydar Berk: “Türk Boğazları”
Levent Bilman: “Hükümetdışı Kuruluşların (NGO) Dünya Ekonomik ve Sosyal Gelişimindeki Rolleri”
Feza Öztürk: “Küreselleşme - Yeni Dünya Düzeni”
Reşat Uzmen, A.Asım Arar: “21. Yüzyılda Enerji Kullanımı”
Fügen Ok: “İstikrar Paktı ve Türkiye”
Şule Özkaya: “Petrol Fiyatlarının Ekonomilere Etkisi”
Mustafa Pulat: “Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret Müzakerelerinin Geleceği”  
Enerji Yapı Yol Sen: “Uluslararası Tahkim Nedir? Ne değildir?”
Yücel Güçlü: “Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri”  
Aykut Kibritçioğlu (1996): “Uluslararası Rekabet Gücüne Kavramsal Bir Yaklaşım”
Koray Değirmenci: “IMF Nedir?”
Mert Gökırmak: “Avrasya Jeopolitiğinde Türkiye”
Hakan Çetintaş: “Global Bir Ekonomide Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Rekabet”
Zelal Kotan (2002): “Uluslararası Rekabet Gücü Göstergeleri Türkiye Örneği”
Mehmet Onaner: “Türkiye'deki Yabancı Sermaye Mevzuatı ve Yatırımları”
Nahit Töre: “Dünyada Yabancı Sermaye Akımları”
Rıdvan Karluk: “Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı”  
Abdurrahman Arıman: “Türkiye'ye Daha Fazla Yabancı Sermaye Çekebilmek İçin İzlenmesi Gereken Politikalar”
Ali Bozer: “Türkiye'de Yabancı Sermayeli Firmalar, Sorunları, Gelişme Perspektifleri (Dünü ve Bugünü-1)”
Nutki Aksoy: “Türkiye'de Yabancı Sermayeli Firmalar, Sorunları, Gelişme Perspektifleri (Dünü ve Bugünü-2)” 
Bilgin Tiryakioğlu: “Doğrudan Yabancı Yatırımlara İlişkin Uluslar Arası Düzenlemeler”
Metin Günday: “Uluslararası Tahkim Alanında Türkiye'de Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemeler”
Ali Sayılır: “Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurulan Uluslararası Çok Ortaklı Girişimlerde Bilgi Edinimi ve Yerel Ortağa Yansıması”
Mircan YILDIZ (1998): “Türkiye -Sovyetler Birliği Ekonomik ve Mali İlişkilerinde Tarihsel Gelişimi”