bs00877a.gif (1713 bytes)

DÜNYA EKONOMİSİ

tidrulec.gif (123 bytes)

 

 

Dünya Yatırım Raporu-2002 Çerçevesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Değerlendirmeler
Kalkinma Iktisadi Üzerine Bazi Düsünceler
Uluslararası Kuruluşların "İyi Yönetim" Konusuna Yaklaşımları (TBB)
"Üçüncü Dünya" Var mıydı? Ulusal Kalkınma Mümkün mü?
I. Dünya Çelik Savaşı Finansal Kurumlar
Dünya Kupası ve Ekonomi Umut Çakıcı, Finansal Kurumlar
Uluslararası Ham Petrol Piyasalarındaki Gelişmeler
Global Ekonomik Durgunluk
Doğu Asya'da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sanayi Politikası Sonuçları
Ülke Borçlarının Yeniden Yapılandırılması: Gereklilik, Temel Unsurlar Ve Beklenen Faydalar
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
The IMF and World Bank Approaches to Macroeconomic Management in Developing Countries
OECD Mali Destek Fonu ve IMF: İki Devin Karşılaşması
Petrol: 2004'ün Kızışan Pazarı
Global Finansal Piyasalardaki Bozulmalar: Kamu Politikasının Rolü
Yoksulluk Olgusu Ve Dünya Bankası
OECD'nin Yapısı ve Üyesi Ülkelerin Bilgi Profilleri
Üçüncü Dünya Ülkelerinin Borçlarının Silinmesi Konusundaki Gelişmeler
Dünya Doğal Gaz Rezervleri, Tüketimi Ve Muhtemel Gelişmeler
11 Eylülden Sonra Dünya Ekonomisi
Emek-Yoğun Sektörlerin Geleceği Üzerine
Rethinking the Emerging Post-Washington Consensus: A Critical Appraisal
İki Hegemon
Üçüncü Dünya Ülkelerinin Borçlarının Silinmesi Konusundaki Gelişmeler DTM
Dünyada işler yolunda gitmiyor
Ortadoğu'nun yeni sınırları
Çin ve Güneydoğu Asya Ekonomilerinde Güven Ögesi ve Yeni Sağlık Tehditleri
Yeni Dünya Düzeninde Ulusaşırı Şirketlerin Yeri
Dünyanın Hızla Artan Su İhtiyacına Çözüm Arayışları: Dünya Üçüncü Su Forumu ve Bakanlar Konferansı
Petrol Fiyatlarının Ekonomilere Etkisi
En az gelişmiş ülkeler
Hükümetdışı Kuruluşların (NGO) Dünya Ekonomik ve Sosyal Gelişimindeki Rolleri Almanya ve "Üçüncü Yol"
Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği mi?
Uçurumun Kenarında DTM
Doğu Avrupa Ülkelerinde Özelleştirme Süreci
Uzakdoğu Ülkelerinin Kalkınma Stratejileri
Uzakdoğu'da ASEAN Çerçevesindeki Bölgesel Örgütlenmeyi Etkileyen Dışsal Faktörler
Orta Avrupa Ülkelerinde Yabancı Sermaye Yatırımları ve Özelleştirme
Doğu Asya Mucizesinin Sonu
İki Ayrı Tarımsal Dünya (2001)
Dünya Doğal Gaz Rezervleri, Tüketimi Ve Muhtemel Gelişmeler
Global Durgunluk
Küresel Trendler Ve Görünümler
Yazılım Sektörü
Yabancı Sermaye Ve ABD'ye Yönelik Portföy Yatırımları
Dünya Krizi Dünyayı Nereye Götürüyor?
1990'lı Yıllarda İstihdam Sorunu ve Sabit Sermaye Yatırımları