bs00877a.gif (1713 bytes)

YABANCI SERMAYE

tidrulec.gif (123 bytes)


 

Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler Türkiye'deki yabancı sermaye mevzuatı ve yatırımları
Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye katkısı Türkiye'ye daha fazla yabancı sermaye çekebilmek için izlenmesi gereken politikalar
Türkiye'de yabancı sermayeli firmalar, sorunları, gelişme perspektifleri (Dünü ve Bugünü-1)
Türkiye'de yabancı sermayeli firmalar, sorunları, gelişme perspektifleri (Dünü ve Bugünü-2)
Yabancı Sermaye Niçin Gelmiyor?
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu Raporu DPT (2000)
Yabancı Sermaye Raporları
Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanun Tasarısı Hakkında Değerlendirme Yabancı Sermaye İstatistikleri
Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye

Doğrudan Dış Yatırımlar ve Türkiye
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Vergisel Teşvikler