TANIDAN TEDAVİYE EKONOMİDEKİ HASTALIKLAR
orangec.gif (124 bytes) Enflasyon  
orangec.gif (124 bytes) Hiperenflasyon  
orangec.gif (124 bytes) Talep Enflasyonu  
orangec.gif (124 bytes) Maliyet Enflasyonu  
orangec.gif (124 bytes) Yapısal Enflasyon  
orangec.gif (124 bytes) Depresyon  
orangec.gif (124 bytes) Deflasyon  
orangec.gif (124 bytes) Darboğaz  
orangec.gif (124 bytes) Stagflasyon  
orangec.gif (124 bytes) Taksflasyon  
orangec.gif (124 bytes) Global Ekonomik Kriz  
orangec.gif (124 bytes) Açık İşsizlik  
orangec.gif (124 bytes) Gizli İşsizlik  
orangec.gif (124 bytes) Teknolojik İşsizlik  
orangec.gif (124 bytes) Konjonktürel İşsizlik  
orangec.gif (124 bytes) Sermaye Kaçışı  
orangec.gif (124 bytes) Ödemeler Bilançosu Açığı  
orangec.gif (124 bytes) Devalüasyon  
orangec.gif (124 bytes) Gümrük Kaçakçılığı  
orangec.gif (124 bytes) Arbitraj  
orangec.gif (124 bytes) Sıcak Para  
orangec.gif (124 bytes) Kara Borsa  
orangec.gif (124 bytes) Borsa Spekülasyonu (Acyo)    
orangec.gif (124 bytes) Panik ve Banka Tahaccümü  
orangec.gif (124 bytes) Damping  
orangec.gif (124 bytes) Parkinson Hastalığı  
orangec.gif (124 bytes) Peter Hastalığı  
orangec.gif (124 bytes) X Etkinsizlik  
orangec.gif (124 bytes) Kaynak Dağılımında Etkinsizlik  
orangec.gif (124 bytes) Kaynak Kullanmında Etkinsizlik (İsraf ve Savurganlık)  
orangec.gif (124 bytes) Eksik Rekabet  
orangec.gif (124 bytes) Tröst  
orangec.gif (124 bytes) Kartelleşme  
orangec.gif (124 bytes) Fakirlik Kısır Döngüsü  
orangec.gif (124 bytes) Gösteriş Tüketimi  
orangec.gif (124 bytes) Gelir Yoksulluğu  
orangec.gif (124 bytes) İnsani Yoksulluk  
orangec.gif (124 bytes) Ekonomik Gerikalmışlık  
orangec.gif (124 bytes) Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi  
orangec.gif (124 bytes) Kara Ekonomi ve Kara Para Aklama  
orangec.gif (124 bytes) Vergi Sömürüsü  
orangec.gif (124 bytes) Enflasyon Vergisi  
orangec.gif (124 bytes) Mali Sürüklenme  
orangec.gif (124 bytes) Mali Anestezi    
orangec.gif (124 bytes) Konsolidasyon  
orangec.gif (124 bytes) Konversiyon  
orangec.gif (124 bytes) Açık Finansman  
orangec.gif (124 bytes) Seçim Rüşvetleri  
orangec.gif (124 bytes) Teşvik Kollama  
orangec.gif (124 bytes) Tarife Kollama
orangec.gif (124 bytes) Kota ve Lisans Kollama
orangec.gif (124 bytes) Monopol Kollama
orangec.gif (124 bytes) İçeriden Ticaret, Enformasyon Hırsızlığı ve Tüyo Kollama
bar2.GIF (3877 bytes)

© C.C.Aktan, 2002

 

 
 
Bu web sayfasında Prof.Dr.Coşkun Can Aktan tarafından kaleme alınan Tanıdan Tedaviye Ekonomideki Hastalıklar adlı monografinin bir bölümü sunulmaktadır.

Ekonominin işleyişi sürecinde ortaya çıkan sorunlar şüphesiz bu web sayfasında sunulanlar ile sınırlı değildir. Aynı şekilde hastalık olarak tanımlanan ekonomik sorunların tanısı ve tedavisi konusunda yapılan açıklamalar  tamamen Can Aktan'ın değer yargılarını içermektedir ve dolayısıyla subjektiftir.

Farklı iktisat okullarına mensup iktisatçıların konuya olan yaklaşımları arasında önemli farklılıklar olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.

Öte yandan, iktisat bilimi  müspet bilimlerden oldukça farklı bir bilim dalıdır ve ekonomide görülen sorunlara yönelik her zaman ve her yerde geçerli olabilecek çözümler geliştirmek kolay değildir.

Tüm bu hususlar gözden uzak tutulmamakla birlikte yine de ekonomik sorunlara yönelik kendi bakış açımız çerçevesinde öneriler geliştirmeye çalıştık..

Bu web sayfasında yeralan bilgilerden bilimsel araştırma ilkelerine uygun referanslar verilmek kaydıyla alıntılar yapılabilir. Geniş alıntılar için yazarından izin alınması gerekmektedir.