HASTALIĞIN ADI: AÇIK İŞSİZLİK

 

Hastalığın tanımı

 

Ekonomide cari ücret seviyesinde çalışma arzu ve isteğinde olduğu halde, iş arayan, ancak bulamayan kimselerin oluşturduğu işsizlik türüdür.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Açık işsizlik ekonomide tüm sektörlerde ortaya çıkabilen bir ekonomik hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

 

Ekonomide stagnasyon (durgunluk) ve resesyon sürecine girilmesi,

Ağır vergi yükü dolayısıyla ekonomide özel yatırımların azalması,

Kişileri aylaklığa sevk eden işsizlik sigortası uygulamaları,

Ekonomide ortaya çıkan krizler,

Teknolojik gelişmeler sonucunda vasıfsız işgücünün iş bulma imkanlarının azalması veya ortadan kalkması vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Devletin özel sektör yatırımlarının gelişmesini engelleyecek müdahaleci politikalara (vergi politikası, regülasyonlar vs.) son vermesi gereklidir.

Kişilere bilgi ve beceri kazandıracak mesleki eğitim programları desteklenmelidir.

İşsizlik sigortası, ancak gerçekten iş arayıp da bulamayan kimselere belirli bir süre sağlanmalıdır.

İşsizlere doğrudan sosyal yardımlar öngören transfer harcamaları kaldırılmalıdır vs.

© C.C.Aktan. 2001.