HASTALIĞIN ADI: ARBİTRAJ

 

Hastalığın tanımı

Geniş anlamda arbitraj, özellikle sermaye, döviz ve para piyasalarında fiyat farklılıklarından yararlanılarak en düşük fiyatın geçerli olduğu piyasalardan döviz, altın ve diğer değerli madenler satın alarak daha yüksek fiyatlarla başka piyasalarda satmak anlamına gelmektedir. Dar anlamda arbitraj, döviz piyasasında geçerli olmakta ve “kambiyo arbitrajı” adını almaktadır. Farklı kurların oluştuğu iki ayrı döviz arasında arbitraj yapılabileceği gibi, çarpraz kurlar vasıtasıyla birden çok döviz arasında da arbitraj yapılabilir. Uluslararası sermaye piyasalarında düşük faizle kredi alıp, bu ödünç alınan fonları daha yüksek faizle başka alanlara kredi olarak vermek suretiyle de bir kazanç temin edilebilir. Bu işleme ise “faiz arbitrajı” adı verilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Arbitraj, genellikle döviz piyasası için kullanılan bir kavram olmakla birlikte sermaye piyasası ve değerli madenler piyasası (örneğin; altın) için de geçerli olmaktadır.

 

Hastalığın nedenleri

 

Çeşitli piyasalarda oluşan fiyat farklılıkları,

 

Hastalığın tedavisi

 

Arbitrajın yasaklanması genellikle iktisatçıların doğru bulmadığı önerilerden birisidir. Bazı iktisatçılar ise arbitraj sonucu elde edilen kazancın vergilendirilmesinin uygun olacağı görüşündedirler.

© C.C.Aktan. 2001.