HASTALIĞIN ADI: DAMPİNG

 

Hastalığın tanımı

Damping, ithal edilen bir ürünün ithal edildiği ülkedeki maliyet fiyatının altında bir fiyatla satılması demektir. Bir başka ifadeyle, ihraç edilen bir ürünün ihracat yapılan ülkede o ürünün maliyet fiyatının altında bir bedel ile satılmasıdır. Bunun yanısıra, üretimde stokları artmış olan firmalar ellerindeki stokları eritmek amacıyla maliyet fiyatına ya da bunun altında bir bedelle mal ihracatına yönelmiş olabilirler. Eğer ihracatçı firmanın birim başına üretim maliyetleri ihracat yapılan ülkede aynı ürünün birim başına üretim maliyetinden yüksek ise o takdirde damping adı verilen ekonomik sorun ortaya çıkmış olur.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Damping uluslararası ticarette ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür.

 

Hastalığın nedenleri

Damping başlı başına bir üretim ve pazarlama stratejisi olabilir. Geniş ölçekte üretim yapmanın üretim maliyetlerini azaltacağını öngören firma, üretimini artırarak birim başına üretim maliyetlerini azaltır ve iç piyasada başka firmalardan daha ucuza mal satmış olur. İç piyasada satılamayan mal ise dış piyasalarda gerekirse maliyet fiyatının altında satılarak (yani damping yapılarak) stoklar eritilir.

Damping, geniş ölçüde hükümetlerin ihracat yapan sektörlere yaptıkları sübvansiyonlar (teşvikler) dan kaynaklanır.

 

Hastalığın tedavisi

Öncelikle uluslararası ticarette dampinge karşı alınacak önlemler konusunda Dünya Ticaret Örgütü tarafından her ülkenin yararına kurallar oluşturulmalı ve damping uygulayan ihracatçı firmalar ve devletler hakkında ne tür işlemler yapılacağı tespit edilmelidir.

Uluslararası alanda etkin çözümler olmaması halinde dampinge karşı alınacak önlemlerden birisi “anti-damping vergiler” olacaktır. Anti- damping vergiler, ulusal sanayiyi ve yerli ürünleri korumak amacıyla damping konusu ihraç malları üzerine konulan vergidir.

© C.C.Aktan. 2001.