HASTALIĞIN ADI: DARBOĞAZ

 

Hastalığın tanımı

Üretim faktörlerinin ve/veya üretim için gerekli girdilerin bir veya bir kaçında ortaya çıkan yetersizlik “darboğaz” olarak adlandırılır.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Darboğaz, ekonomide konjonktürün her safhasında ortaya çıkan ve genel olarak bütün iş kollarını kapsamayan bir ekonomik hastalıktır. Darboğazın yayılması ile birlikte ekonomide “stagnasyon”, ve “resesyon” adı verilen kısa süreli konjonktürel dalgalanmalar ortaya çıkabilir. Daha ileri bir aşamada ise ekonominin “çöküş” (depresyon) aşamasına gelme tehlikesi bulunmaktadır.

Hastalığın nedenleri

Enerji kaynaklarındaki yetersizlik,

Ham petrol üretiminde ve/veya ithalatında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sıkıntılar,

Döviz yetersizliği,

İşçi bulma zorlukları,

Hammadde yetersizliği,

Kredi yetersizliği,

Mal stoklarının talebe anında cevap vermemesi,

Ekonomide para darlığı,

Uzun süreli grevler dolayısıyla ortaya çıkan grevler ve üretimde azalma vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Piyasa üzerindeki aşırı devlet müdahaleleri ve regülasyonları azaltılmalıdır,

Uzun vadeli ve planlı bir enerji politikası izlenmelidir; enerji tüketimine ve talebine bağlı olarak alternatif enerji kaynakları bulunmalıdır,

İş barışı tesis edilmeli; çalışma yaşamında ortaya çıkan anlaşmazlıkların uzlaşma kültürü ile sona erdirilmesi sağlanmalıdır,

Dış ticarette korumacılık azaltılmalıdır; tarifeler ve miktar kısıtlamaları kaldırılarak hammadde ve girdilerin dış ülkelerden ithalatı yapılabilmelidir.

 

© C.C.Aktan. 2001.