HASTALIĞIN ADI: DEFLASYON

Hastalığın tanımı

Deflasyon, genel fiyatlar seviyesindeki sürekli bir düşüştür.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Deflasyon, ekonomide toplam arzın toplam talepten fazla olduğu durumlarda ortaya çıkan bir ekonomik hastalıktır. Deflasyonist eğilimler konjonktürün depresyon döneminde ortaya çıkar.

Hastalığın nedenleri

 

Ekonominin daralma (resesyon ya da stagnasyon) sürecinden hızla depresyon sürecine girmesi,

Yüksek faiz politikasının toplam yatırımlar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuş olması,

Para ve kredi darlığı,

İhracat tıkanıklığı,

Psikolojik,sosyal ve siyasi olayların piyasada kötümserliğe yol açması vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Bu konuda Keynezyen iktisatçılar “telafi edici maliye politikası”nın uygulanmasını savunmaktadırlar. Keynezyen iktisatçılara göre fiyat düşüşlerinin ciddi boyutlara ulaşması ekonomiyi “depresyon” sürecine sokar. Deflasyonla mücadelede kamu politikası araçları ile bireylerin satın alma güçlerini artıracak transfer harcamaları yapılmalı, kamu yatırım harcamalarına ağırlık verilmeli ve vergi indirimlerine gidilmelidir. Liberal iktisatçılar ise genel olarak “müdahaleci” kamu politikalarını desteklememekte, ekonomik olayların kendi doğal akışına bırakılmasını savunmaktadırlar.

© C.C.Aktan. 2001.