HASTALIĞIN ADI: DEPRESYON

 

Hastalığın tanımı

Ekonomide yüksek işsizliğin, düşük üretim ve yatırımın ve fiyatlar genel seviyesinde azalmaların yaygın ve ciddi boyutlarda yaşandığı konjonktürel dönem “depresyon” olarak adlandırılmaktadır. Depresyon, genel olarak “darboğaz”, “resesyon” ve “stagnasyon” adı verilen ekonomik hastalık türlerinden farklı olarak ciddi boyutlarda ve daha uzun süreli konjonktürel dalgalanmaları ifade eder.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Depresyon genel olarak tüm ekonomide etkileri bariz bir şekilde görülen bir ekonomik hastalık türüdür.

 

Hastalığın nedenleri

Ekonomide toplam yatırımlarda azalma,

Ekonomide ortaya çıkan çeşitli darboğazlara zamanında önlem alınmaması, dolayısıyla sorunların ağırlaşması ve ciddi boyutlara ulaşması,

Yüksek faiz politikasının uzun süre devam etmesi ve rantiyeciliğin yaygınlaşması

Borsada yaşanan çöküşler,

Düşük tasarruf eğilimi ve tasarrufların yatırımlara kanalize edilememesi vs.

 

Hastalığın tedavisi

Depresyonla mücadelede Keynezyen iktisatçıların önerileri ile liberal iktisatçıların önerileri arasında farklılık bulunmaktadır. Keynezyen iktisatçılar depresyen dönemlerinde devletin “açık finansman politikası” uygulamasını ve artan kamu harcamalarını vergiler dışında borçlanma ve emisyonla karşılamasını savunmaktadırlar. Keynezyenlerin bu önerisi “genişletici maliye politikası” ve “gevşek para politikası” olarak bilinmektedir. Liberal iktisatçılar ise genel olarak Keynezyenlerin önerilerine sıcak bakmamaktadırlar. Liberal iktisatçılar genel olarak konjonktürel dalgalanmaların geçici olduğunu ve ekonomide ortaya çıkan sorunların kendiliğinden zaman içinde ortadan kalkacağı inancındadırlar.

© C.C.Aktan. 2001.