HASTALIĞIN ADI: DEVALÜASYON

 

Hastalığın tanımı

 

Devalüasyon, bir ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesi işlemine verilen isimdir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Devalüasyon, uluslararası ekonomide döviz piyasasında ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür.

 

Hastalığın nedenleri

 

İç piyasada fiyatlar genel seviyesinde yükselme (enflasyon),

Ödemeler bilançosunda döviz arzı ile döviz talebi arasındaki dengenin bozulması,

İthalatın ihracattan daha hızlı olarak artması ve dış ticaret bilançosunda ortaya çıkan açık vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Ödemeler bilançosunda ve bu çerçevede dış ticaret bilançosunda açıkların büyümesini önleyecek tedbirler alınmalıdır,

İhracatın artırılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır,

İhracattan bağımsız bir şekilde sürekli artış trendinde olan ithalata bazı miktar sınırlamaları getirilmelidir,

Diğer döviz girişlerinin (kar transferleri, turizm gelirleri vs) düzenli bir biçimde artışı sağlanmalıdır vs.

© C.C.Aktan. 2001.