HASTALIĞIN ADI: EKONOMİK GERİKALMIŞLIK

 

Hastalığın tanımı

Ekonomik geri kalmışlık (economic backwardness), ülke içinde bölgeler ve/veya yerleşim alanları arasında ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik farklılıklarının olması demektir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Ekonomik geri kalmışlık, esasen tüm ülkelerde göreceli olarak farklı olsa da mevcut olan bir ekonomik hastalık türüdür. Fakat, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik geri kalmışlık sorunu çok daha yaygın olarak görülen bir olaydır.

 

Hastalığın nedenleri

İklim ve doğa şartları dolayısıyla belirli bölgelerin gelişme imkanlarının sınırlı olması,

Sanayileşme stratejisinin belirli coğrafi bölgelere göre hazırlanmış olması,

Hükümetler tarafından bilinçli olarak belirli coğrafi bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınma yönünden tecrit edilmesi,

Devlet teşviklerinin belirli coğrafi bölgelere verilmesi,

Nüfus artış hızının belirli coğrafi bölgelerde daha fazla olması,

Sanayi ve ticaretin kentlerde toplanması, vs.

 

Hastalığın tedavisi

Bölgelerarasında ekonomik gelişme farklılıklarını azaltacak ciddi bir Bölgesel ve Sektörel Gelişme Stratejisi oluşturulmalıdır.

Bölgelerin sahip oldukları doğal zenginlikler, iklim özellikleri, insan gücü vs. dikkate alınarak bölgelere özgü kalkınma planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Devletin geri kalmış bölgelerde maddi altyapı yatırımlarına önem vermesi gereklidir.

Geri kalmış bölgelerde çeşitli mesleki eğitim programları uygulanarak vasıfsız işgücüne bilgi ve beceri kazandırılmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.