HASTALIĞIN ADI: EKSİK REKABET

 

Hastalığın tanımı

 

Piyasada fonksiyonel rekabetin olmaması “eksik rekabet” olarak adlandırılır. Fonksiyonel rekabet, ancak piyasaya giriş ve çıkışın engellenmediği ve çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu piyasalarda sözkonusu olabilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Fonksiyonel rekabet şartlarının sınırlandığı ve ihlal edildiği ortamlar bu ekonomik hastalığın yaygın olduğu alanlardır

 

Hastalığın nedenleri

 

Piyasaya giriş ve çıkışın belirli firmalar tarafından engellenmesi,

Piyasada tek yada sınırlı sayıda satıcı bulunması,

Bazı sektörlerde devlet tekelinin olması, vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Piyasada fonksiyonel rekabet şartlarını koruyacak ve geliştirecek, haksız ve yıkıcı rekabeti ise cezalandıracak yasal ve kurumsal altyapı oluşturulmalıdır. Bu amaçla bir Rekabet Kanunu ve Rekabet Kurumu oluşturulmalıdır.

Tröst ve kartel gibi oluşumlar etkin bir şekilde cezalandırılmalıdır.

Rekabeti teşvik edecek ve geliştirecek regülasyonlar yapılmalıdır, vs.

© C.C.Aktan. 2001.