HASTALIĞIN ADI: ENFLASYON

Hastalığın tanımı

Enflasyon, genel fiyatlar seviyesindeki sürekli artışları ifade eder.

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Enflasyon genel olarak mal piyasalarında fiyat artışları şeklinde ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür.

Hastalığın nedenleri

Enflasyonun ortaya çıkmasının bir değil, birden çok nedeni bulunmaktadır. Enflasyonun başlıca nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

Açık finansman (sürekli artan kamu harcamalarının bütçe açıklarına neden olması ve sözkonusu açıkların vergileme dışında para basma ile karşılanması),

Verimliliğin üzerinde sürekli ücret artışları,

İthal malların fiyatlarındaki sürekli artışlar,

İklim şartları dolayısıyla özellikle tarım ürünler arzının talebi karşılayamaması,

Kamu kesimindeki israf ve savurganlıklar,

KİT’lerde yüksek maliyet ile üretim yapılması sonucunda KİT ürünlerine yapılan zamlar,

Seçim ekonomisi politikaları vs.

Hastalığın tedavisi

Mali disiplin tesis edilmelidir. Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalıdır. Açık finansman yöntemine son verilmelidir. Bu çerçevede anayasal düzeyde denk bütçe kuralı oluşturulmalı ya da sürdürülebilir bütçe açıkları tespit edilerek anayasal kural haline getirilmelidir.

Parasal disiplin tesis edilmelidir. Bu çerçevede para arzındaki artışlar belirli kurallara bağlanmalıdır. Parasal disiplinin tesis edilmesi için merkez bankasının özerkleştirilmesi, para kurulu oluşturulması, parasal anayasa oluşturulması vb. alternatif öneriler dikkatle incelenerek ülke açısından en uygun olan politika uygulanmalıdır.

Özelleştirme politikası uygulanarak devletin ekonomideki payı azaltılmalı; bu suretle kamudan kaynaklanan ekonomik hastalıklar ortadan kaldırılmalıdır.

Enflasyonla mücadelede samimi olunmalı ve halkın enflasyonla mücadele programına destek ve güveni tesis edilmelidir.

© C.C.Aktan. 2001.