HASTALIĞIN ADI: FAKİRLİK KISIR DÖNGÜSÜ

 

Hastalığın tanımı

Az gelişmiş ülkelerde düşük tasarrufların ve yatırımların yeterli sermaye birikimi sağlayamayacak düzeyde olması, dolayısıyla ekonomik büyüme ve kalkınmanın süratli bir şekilde gerçekleştirilememesi neticesinde kişi başına milli gelir düzeyinin artırılamaması demektir. Kişi başına milli gelir düzeyinin artmamasının doğal sonucu ise yoksulluktur.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Fakirlik kısır döngüsü, az gelişmiş ülkelerde görülen bir ekonomik hastalık türüdür.

 

Hastalığın nedenleri

Kişi başına milli gelirin düşük olması nedeniyle özel tasarrufların yetersiz olması,

Gayri safi yurt içi tasarrufların düşük olması neticesinde ekonomide toplam yatırımların (gayri safi yurt içi yatırımların) düşük olması,

Ekonomik ve siyasal istikrarın bulunmaması halinde doğrudan yabancı sermaye akışının yetersiz kalması, vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Ekonomik kalkınmanın başlangıcında kamu yatırım harcamalarına ağırlık verilmelidir,

Ekonomik birimlerin tasarruf ve yatırım kararları ve çalışma gayreti üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaması için vergilerin düz ve düşük oranlı tespit edilmesi sağlanmalıdır,

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları özendirilmelidir,

Yap-İşlet-Sahip Ol ya da Yap-İşlet-Devret gibi finansman teknikleriyle yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapması için çaba sarfedilmelidir.

© C.C.Aktan. 2001.