HASTALIĞIN ADI: GELİR YOKSULLUĞU

 

Hastalığın tanımı

Gelir yoksulluğu, bireylerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan asgari gelir düzeyi ile ölçülmektedir. Bu anlamda, gelir yoksulluğu, satın alma gücünden yoksun olma, yani “parasızlık” anlamına gelmektedir. Gelir yoksulluğu hesaplamalarında genellikle bir ülkede bir yıl içinde fizyolojik ihtiyaçların karşılanması için gerekli gelir, “yoksulluk sınırı” olarak tanımlanmaktadır.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Gelir yoksulluğu, genel olarak tüm ülkelerde varolan bir ekonomik hastalıktır. Azgelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde doğal olarak gelir yoksulluğu daha ciddi boyutlardadır.

 

Hastalığın nedenleri

Hızlı nüfus artışı,

İklim koşulları,

Doğa koşulları,

Çalışma ahlakının kurumsallaşmamış olması; aylaklığın toplum kültüründe yaygın olması,

İşsizlik,

Ekonomide büyüme ve kalkınma oranının düşük olması vs.

 

Hastalığın tedavisi

Ekonomide büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için ekonomik özgürlüklerin mevcut olduğu ve etkin şekilde korunduğu serbest piyasa ekonomisi kurumsallaştırılmalıdır.

Ekonomide verimlilik artışı olmadan devlet tarafından yapılacak “sosyal transferler” ile gelir yoksulluğu sorununun çözümlenemeyeceği kabul edilmelidir.

Tarımda geniş kapsamlı bir “toprak reformu “ile kişilere arazi tahsisi yapılmalıdır. Bunun dışında iktisadi amaçlı sübvansiyonlardan kaçınılmalıdır.

 

© C.C.Aktan. 2001.