HASTALIĞIN ADI: GİZLİ İŞSİZLİK

 

Hastalığın tanımı

 

İşgücünün istihdam edilmesine karşılık üretime önemli bir katkıda bulunmaması “gizli işsizlik” olarak adlandırılır. Bir başka ifadeyle gizli işsizlik sorununu şu şekilde açıklayabiliriz: Herhangi bir organizasyonda görünürde istihdam edilen işgücünün bir kısmının işten çıkarılması halinde eğer üretim miktarında bir azalma olmuyorsa, bu durumda o organizasyonda “gizli işsiz” olduğu kabul edilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Gizli işsizlik gerçek yaşamda genellikle kamusal organizasyonlarda ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür. Özel organizasyonlarda etkin insan kaynakları yönetimi uygulandığından gizli işsizlik sorunu yaygın değildir.

 

Hastalığın nedenleri

 

Kamusal organizasyonlarda “sahiplik” olmaması dolayısıyla politikacı ve bürokratların kendi yakınlarını, eş-dostlarını ve parti üyesi ya da parti sempatizanı kimseleri istihdam etmeleri,

Kamusal organizasyonlarda ciddi bir insan kaynakları yönetiminin mevcut olmaması ve/veya uygulanamaması,

Kamusal organizasyonlarda düşük performansa sahip kişilerin işten çıkarılmasının çok güç olması ve zaman içerisinde personel sayısının artması,

Hastalığın tedavisi

 

Radikal bir çözüm olarak öncelikle devletin ekonomi içindeki görev ve fonksiyonları azaltılmalı; kamu istihdamı böylece daraltılmalıdır.

Kamu sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve onun bir önemli boyutunu oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi etkin bir şekilde uygulanmalıdır vs.

© C.C.Aktan. 2001.