HASTALIĞIN ADI: GLOBAL EKONOMİK KRİZ

 

Hastalığın tanımı

 

Global ekonomik kriz, uluslararası ekonomide aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaları ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmasıdır.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Global ekonomik kriz, esasen globalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türü olarak değerlendirilebilir.

 

Hastalığın nedenleri

 

Global ölçekte krizlerin ortaya çıkmasının pek çok nedenleri olabilir. 1997 yılında ortaya çıkan Asya-Pasifik krizi esasen dünyada global ölçekte etkileri hissedilen ve hızla yayılan bir global ekonomik krizdi. Asya krizinin nedenleri genel olarak “global ekonomik kriz”in nedenleri için örnek teşkil edebilir:

Yanlış döviz kuru politikaları,

Spekülatif amaçlı aşırı miktarda sermaye girişi,

Bankacılık ve finans kesimindeki yapısal sorunlar,

Kısa vadeli dış borçlarda sürekli artış, vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Makro-ekonomik göstergeler ve istatistikler doğru ve güvenilir olmalı ve düzenli olarak yayınlanmalıdır,

Kamu ve özel şirketler uluslararası alanda genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve standartlarına uymalıdırlar,

Bankacılık ve finans kesiminde etkin devlet gözetimi ve denetimi tesis edilmelidir.

Ödemeler bilançosu dikkatle izlenerek açıkların büyümemesine dikkat edilmelidir.

Uluslararası borçlanmalarda özel sektöre sağlanan hükümet garantileri sınırlı tutulmalıdır.

Ülkeler, dış borç sözleşmelerinde yazılı kurallara tamamen uymalı ve taahhütlerini yerine getirmeye özen göstermelidirler, vs.

© C.C.Aktan. 2001.