HASTALIĞIN ADI: GÖSTERİŞ TÜKETİMİ

 

Hastalığın tanımı

 

İnsanlar mal ve hizmetleri tüketerek temel fizyolojik (yemek, içmek, barınma vs.) ve güvenlik ihtiyaçlarını (can ve mal güvenliği) karşılarlar. Ancak, her toplumda bazı bireyler bu tür ihtiyaçları dışında sadece başkalarını etkileme ve gösteriş amacıyla da tüketimde bulunabilirler. Bazı bireyler için gösterişe yönelik mal ve hizmetlere olan talep, fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarından da öne geçebilir. İşte bu türde psikolojik tatmin sağlayan mal ve hizmet için para harcanmasına “gösteriş tüketimi” adı verilmektedir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Gösteriş tüketimi genel olarak insanın psikolojik yapısı ile ilgili bir konudur. Her kesimden ya da sınıftan bireyler gösterişe önem verebilirler.

 

Hastalığın nedenleri

Başkalarına kendini beğendirme ve kanıtlama ihtiyacı,

Başkalarına daha zengin olduğunu gösterme ihtiyacı,

Toplumdaki kültür yapısı ve değerler, vs.

Hastalığın tedavisi

 

Gösteriş tüketimini ortadan kaldırmak için zorlayıcı bazı kamu politikası araçlarının kullanılmasının (örneğin, lüks addedilen bazı malların yüksek oranda vergiye tabi tutulması vs.) doğru olmadığı düşüncesindeyiz.

Zorlamaya ya da yasaklamaya dayalı önlemler çözüm değildir. Gösteriş tüketiminin kültürel yenilenme ile zaman içerisinde kendiliğinden azalacağını kabul etmek daha doğru bir yoldur.

© C.C.Aktan. 2001.