HASTALIĞIN ADI: GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI

 

Hastalığın tanımı

 

Gümrük kaçakçılığı, ülkelerarasında yasadışı yollardan mal ve hizmet ticareti yapmak anlamına gelmektedir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Gümrük kaçakçılığı, uluslararası ticarette ortaya çıkan ekonomik hastalıklardan birisidir.

 

Hastalığın nedenleri

 

Sınırların genişliği,

Doğal kaynakların (örneğin petrol) sınır bölgelerinde mevcut olması ve komşu ülkelerde sözkonusu mala olan aşırı talep,

Sınır ticaretinin yasaklanmış olması,

İthalat vergilerinin yüksek olması vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Sınır ticaretinin serbestleştirilmesi sağlanmalıdır.

Haklı gerekçeler olması halinde sınır ticareti sadece tarifeler ile belirli ölçüde sınırlandırılmalıdır.

Yukarıdaki önlemlerle paralel olarak sınırlarda güvenlik ve kontrole önem verilmelidir.

Gümrük kaçakçılığı yapanlar için ağır cezalar öngörülmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır vs.

© C.C.Aktan. 2001.