HASTALIĞIN ADI: İÇERİDEN TİCARET, ENFORMASYON HIRSIZLIĞI ve TÜYO KOLLAMA

Hastalığın Tanımı

Herhangi bir şirkette, şirket sahiplerinin, yöneticilerinin, denetçilerinin, danışmanlarının, çalışanlarının, hissedarlarının, şirketle ilgili üçüncü şahısların vb. şirkete ait önceden halka açıklanmamış bilgilerden yararlanarak ve/veya bu bilgileri başka kimselere “tüyo” verip sızdırmak suretiyle menkul kıymet piyasalarında haksız bir kazanç elde etmeleri veyahutta karşılaşacakları muhtemel bir zarardan kurtulmak için çabalamalarına “içeriden ticaret” adı verilmektedir. Menkul kıymet piyasalarında ortaya çıkan bu olayı “içeridekilerin, iç bilgiden yararlanmak ve/veya bu bilgiyi sızdırmak suretiyle haksız bir kazanç elde etmeleri veya olası bir zarardan kurtulmaları” şeklinde de tanımlamak mümkündür. “İçeridekiler” olarak tanımlanan kişilerin yaptıkları işleme “enformasyon hırsızlığı” veya “tüyo kollama” adı verilir.

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

Enformasyon hırsızlığı ya da tüyo kollama, menkul kıymetler borsalarında ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür.

 

Hastalığın Nedenleri

İçeriden ticaret adı verilen ekonomik suç konusunda sermaye piyasası kanunun bir ceza öngörülmemiş olması, ya da ilgili yasada yer alan cezanın caydırıcı nitelikte olmaması,

 

Hastalığın Tedavisi

İçeriden ticaret, enformasyon hırsızlığı ve tüyo kollama konusunda sermaye piyasaları ile ilgili mevzuat içerisinde düzenleme yapılmalı ve bu tür işlemlerin cezalandırılması sağlanmalıdır.

İçeriden ticaret ve enformasyon hırsızlığı sermaye piyasalarında haksız kazançlara ve şirket el değiştirmelerine neden olan bir işlem olduğundan enformasyon hırsızlığı ve tüyo kollama peşinde olan kişi ve kuruluşların yakından izlenmesi sağlanmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.