HASTALIĞIN ADI: İNSANİ YOKSULLUK

Hastalığın tanımı

İnsani yoksulluk, bir kısım bireylerin insanca yaşam imkanlarına sahip olmaması anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Kurumu (UNDP) tarafından 1990’lı yıllarda geliştirilen bu kavram geleneksel yoksulluk kavramına farklı bir boyut kazandırmıştır. UNDP, insani yoksulluğu başlıca üç temel kriterden yararlanarak ölçmektedir:

Eğitim imkanlarından yoksun olma, (okuma yazma bilmeyenlerin oranı),

Sağlık imkanlarından yoksun olma (sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfus yüzdesi, temel sağlık hizmetlerinden yararlanan nüfus yüzdesi, 5 yaşın altında olan ve yeterli beslenme imkanlarına sahip olmayan nüfus yüzdesi),

Uzun bir yaşamdan yoksun olma (ortalama yaşam beklentisi).

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

İnsani yoksulluk, genel olarak tüm ülkelerde varolan bir ekonomik hastalıktır. Azgelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde doğal olarak insani yoksulluk daha ciddi boyutlardadır.

 

Hastalığın nedenleri

Hızlı nüfus artışı,

İklim koşulları,

Doğa koşulları,

Çalışma ahlakının kurumsallaşmamış olması; aylaklığın toplum kültüründe yaygın olması,

İşsizlik,

Ekonomide büyüme ve kalkınma oranının düşük olması vs.

 

Hastalığın tedavisi

Temel eğitim ve sağlık hizmetleri devlet tarafından sağlanmalı, ekonomik kalkınmaya paralel olarak bu sektörlerde özel kesimin de gelişmesi sağlanılmalıdır.

Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri konusunda devletin ciddi ve kapsamlı bir sağlık politikası uygulanması sağlanmalıdır.

Bu belirtilen hizmetlerin dışında kişilere doğrudan “sosyal yardımlar” öngören parasal transferler yapmaktan kaçınılmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.