HASTALIĞIN ADI: KARA BORSA

 

Hastalığın tanımı

 

Kara borsa, ekonomide çeşitli nedenlerle bazı malların miktarında bir darlık ortaya çıktığında bu malların bazı kişilerce stoklanıp, daha yüksek fiyattan satılması anlamına gelmektedir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Kara borsa mal piyasalarında ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür.

 

Hastalığın nedenleri

 

Kara borsa, piyasa ekonomisinin kendi tabii işleyişi içerisinde oluşabileceği gibi devletin ekonomiye müdahale etmesi neticesinde de ortaya çıkabilir. Genellikle, piyasa ekonomisinde “her arz kendi talebini yaratır” ilkesi geçerli olduğundan, kara borsa daha ziyade devletin ekonomiye müdahale etmesinin sonucunda ortaya çıkan bir ekonomik hastalık olarak kabul edilebilir. Kara borsanın başlıca nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

 

Devletin fiyat kontrollerine başvurması,

Sabit döviz kuru sistemi vs.

 

Hastalığın tedavisi

Mal ve hizmet fiyatlarının piyasa ekonomisinde arz ve talebe göre belirlenmesine izin verilmeli, devlet tarafından tavan ve taban fiyat belirlenmemeli ve fiyat oluşum sürecine müdahalede bulunulmamalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.