HASTALIĞIN ADI: KARA EKONOMİ ve

KARA PARA AKLAMA

 

Hastalığın tanımı

 

Kara ekonomi, yasal olmayan ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü alandır. Bu alanı “illegal ekonomi” olarak da adlandırmak mümkündür. Yasadışı faaliyetlerden elde edilen kazançların yasal gelir olarak kabul ettirilebilmesi için mali sisteme dahil edilmesi yönünde yapılan işlemlere ise “kara para aklama” adı verilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Kara ekonomi, yasal olmayan çeşitli faaliyetlerin (uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, arazi, yağmalaması, kadın ticareti vs.) yürütüldüğü alandır.

 

Hastalığın nedenleri

Yasa dışı faaliyetlerle etkin bir şekilde mücadele edilmemesi,

Adalet ve yargı sisteminin etkin olmaması,

Devletin güvenlik ve emniyet kuvvetleri ile yasa dışı örgütlerin bağlantılar içerisinde olması,

Yasa dışı örgütlü suçlar ve kara para aklama ile ilgili olarak ülkeler arasında işbirliğinin yetersiz olması vs.

 

Hastalığın tedavisi

Yasa dışı suçlar ve kara para aklama konusunda mutlaka yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli; suçların açık olarak tanımları yapılmalı ve caydırıcı cezalar öngörülmeli,

Yasa dışı faaliyetler içerisinde olan ve bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançları yine yasa dışı yollardan aklamaya çalışan kişi ve kurumlar sürekli takip edilmeli,

Yasa dışı örgütler ile bağlantı içerisinde olan güvenlik ve emniyet teşkilatı mensupları için ağır cezalar öngörülmeli,

Adalet ve yargı sistemine etkin işlerlik kazandırılmalı vs.

© C.C.Aktan. 2001.