HASTALIĞIN ADI: KAYNAK KULLANIMINDA ETKİNSİZLİK (İSRAF VE SAVURGANLIK)

 

Hastalığın tanımı

 

Üretim faktörlerinin önemli ölçüde israf edilerek kullanılmasını ifade eder.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Kaynak kullanımında etkinsizlik, özellikle kamusal mülkiyetin sözkonusu olduğu kamu ekonomisinde yaygındır.

Özel ekonomide ise rekabet baskısından uzak aksak rekabet piyasalarındaki israf ve savurganlıklar rekabetçi piyasalara oranla daha fazladır.

 

Hastalığın nedenleri

 

Optimal üretim ölçeğinin aşılmış olması,

Ortak mülkiyet (kamusal mülkiyet, kooperatif mülkiyet, sendikal mülkiyet vs.) sistemlerinde üretim yapılması,

Organizasyonda etkin yönetim ve denetim sistemlerinin bulunmaması, vs.

 

Hastalığın tedavisi

Ekonomide mümkün olduğu ölçüde ortak mülkiyet sistemlerinden özel mülkiyet sistemi olan piyasa ekonomisine geçiş sağlanmalıdır.

Tüm organizasyonlarda israf ve savurganlıkları azaltacak Toplam Kalite Yönetimi etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

Organizasyonlarda etkin bir denetim sistemi oluşturulmalıdır.

İnsan kaynaklarının yönetimine önem verilmelidir,

Kamu kurumlarında tasarruf standartları belirlenmeli ve bu standartlara uyan departmanlar ödüllendirilmelidir, vs.

© C.C.Aktan. 2001.