HASTALIĞIN ADI: KONJONKTÜREL İŞSİZLİK

 

Hastalığın tanımı

 

Ekonomide çeşitli sebeplerden kaynaklanan konjonktürel dalgalanmalar neticesinde ortaya çıkan işsizlik türüdür.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Konjonktürel dalgalanmaların mevcut olduğu durumlarda ortaya çıkar.

 

Hastalığın nedenleri

 

Konjonktürde stagnasyon ya da resesyon sürecine girilmesi,

Ekonominin “depresyon” sürecine girmesi,

Ekonomide halkın satın alma gücünün azalması ve toplam talepteki yetersizlik,

Gayrisafi yurt içi yatırımların azalması,

Konjonktürde enflasyon sürecinde toplam talebi kısıcı devlet politikaları (örneğin, yüksek vergiler uygulanması) nedeniyle tasarruf ve dolayısıyla yatırımların azalması vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Konjonktürel işsizliğin önlenmesi konusunda iktisatçıların birbirinden tamamen farklı görüş ve önerileri bulunmaktadır. Keynezyen iktisatçılar bu konuda aktif maliye ve para politikası araçlarının kullanılması gerektiğini savunmaktadırlar. Liberal iktisatçılar ise müdahaleci iktisat politikası araçlarının değil, “tarafsız” iktisat politikalarının uygulanması görüşündedirler.

© C.C.Aktan. 2001.