HASTALIĞIN ADI: KONSOLİDASYON

 

Hastalığın tanımı

 

Konsolidasyon (tahkim) kısa vadeli bir devlet borcunun vadesinin uzatılarak orta ya da uzun vadeli bir borç haline getirilmesidir. Konsolidasyon, bir anlamda borçların ödenmesinin ertelenmesi anlamına gelmektedir. Konsolidasyon işleminin genel olarak devlet borç senedini elinde bulunduran kişi ve kurumların isteğine bağlı olarak yapılması gerekir. Bu şekildeki bir “ihtiyari konsolidasyon”un yanısıra, devlet tek taraflı irade ile vadesi gelmiş kamu kağıtlarının vadesini uzatabilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Konsolidasyon kamu borç yönetiminde uygulanan politikalardan biridir. Dolayısıyla sözkonusu hastalık, devlet borç yönetiminde ortaya çıkmaktadır.

 

Hastalığın nedenleri

 

Vadesi yaklaşan hazine tahvilleri ve bonolarının ödenmesinde güçlük olması,

Enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide devlet borç senetlerinin anapara ve faizlerinin bir süre geciktirilerek enflasyonist baskının uzun döneme yayılması isteği, vs.

Hastalığın tedavisi

 

Mali disiplinin tesis edilmesine ilişkin anayasal ve yasal kurallar getirilmelidir.

Sürdürülebilir borçlanmanın tanımı anayasal düzeyde yapılmalı, devletin bu çerçevede borçlanma politikası sürdürmesi sağlanmalıdır.

Cebri konsolidasyon işlemi anayasada yasaklanmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.