HASTALIĞIN ADI: KONVERSİYON

 

Hastalığın tanımı

Göreceli olarak yüksek faizle ihraç edilmiş bir devlet borç senedinin (hazine tahvili ve bonosu) daha sonra daha düşük bir devlet borç senedi ile değiştirilmesi işlemine “konversiyon” adı verilir. Bu tanım çerçevesinde düşünüldüğünde konversiyon işleminin vatandaşların kendi özgür iradelerinin dışında devlet tarafından zorlama ile uygulanabilecek bir borç yönetimi politikası olduğu anlaşılabilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Konversiyon, konsolidasyon gibi kamu borç yönetimi politikası araçlarından birisidir. Devletin borçlanma şekil ve şartlarında değişiklik yapmak istemesi durumunda “konversiyon” adı verilen işlem gündeme gelmiş olur.

 

Hastalığın nedenleri

Devletin mali disiplinden uzaklaşmış olması,

Kamu borçlanmasına ilişkin anayasal ve yasal sınırların tespit edilmemiş olması,

Hukuk devleti anlayışının ülkede yerleşmemiş olması; siyasal iktidarların hukuka uygun olmayan eylem ve davranışlarını denetleyecek bağımsız yargı ve etkin sivil toplum mevcut olmaması vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Kamu borçlanmasına mutlaka disiplin getirilmelidir. Bu çerçevede “sürdürülebilir iç ve dış borçlanma”nın uluslararası standartlara uygun bir tanımı yapılmalıdır.

İç ve dış borçlanmaya mutlaka anayasal sınırlar getirilmelidir.

Devletin konversiyona gitmesi anayasada yasaklanmalıdır.