HASTALIĞIN ADI: KOTA VE LİSANS KOLLAMA

 

 

Hastalığın Tanımı

İthalatın kota veya kontenjan sistemine tabi olması durumunda özel kişi ve grupların global kota ve tahsisli kotaların artırılması yönünde lobicilik yapmalarına ve bu amaç için kamu görevlilerine menfaat sağlamalarına “kota kollama” adı verilir. Burada bir grup, ithalata konu mal ve hizmetler üzerindeki miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve/veya kapsamının daraltılması için mücadele verirken, diğer bir grup yurtiçi piyasadaki karlarını maksimize etmek için miktar kısıtlamalarının kapsamının genişletilmesine çalışmaktadır.

 

Dış ticarette korumacılığın yaygın olduğu ülkelerde özel çıkar gruplarının ithalatta tahsisli kotalardan lisans belgesi almak için yaptıkları lobicilik faaliyetlerine ve bu amaç için kamu görevlilerine menfaat sağlamalarına ise “lisans kollama” adı verilir.

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

Kota ve lisans kollam yürütme aşamasında görülen bir hastalık türüdür.

 

Hastalığın Nedenleri

Korumacı dış ticaret politikasının uygulanması,

Global kota tahsisinde ya da lisans verilmesinde bürokrasi ve kırtasiyecilik,

Çıkar ve baskı gruplarının etkileri,

Tekelci kuruluşların ülkede hakim olması, vs.

 

Hastalığın Tedavisi

Dış ticarette korumacılık mümkün olduğu ölçüde kaldırılmalıdır,

Bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmalıdır, vs.

© C.C.Aktan. 2001.