HASTALIĞIN ADI: MALİ ANESTEZİ

 

Hastalığın tanımı

 

Devletin vergi ve benzeri mali yükümlülükleri fiyat içerisine gizleyerek vergi yükümlüsüne hissettirmeden tahsil etmesi “mali anestezi” ya da “vergi uyuşturması” olarak adlandırılmaktadır.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Mali anestezi, vergileme konusunda ortaya çıkan bir ekonomik hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

 

Devletin sürekli artan kamu harcamalarını dolaysız vergi gelirleri ile karşılayamaması,

Dolaylı vergilerin dolaysız vergilere göre daha ağırlıklı olması,

Vergilerin fiyat içerisine gizlenmemesi halinde vergi yükümlülerinin vergi baskısını doğrudan hissetmemeleri nedeniyle vergi karşı reaksiyon göstermemeleri, vs.

Hastalığın tedavisi

 

Kamu harcamalarının finansmanında dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler “optimum” oranda uygulanmalıdır. Her ne kadar bu optimaliteyi tespit etmek çok güç ise de, vergi yönetimi, toplam kamu gelirleri içerisinde dolaylı ve dolaysız vergilerin dengeli olmasını sağlayabilir.

Dolaylı vergi yükü için maksimum bir oran tespit edilebilir.

Satıcılara fiyat etiketleri üzerinde vergilerin gösterilmesi zorunluluğu getirilebilir.

© C.C.Aktan. 2001.