HASTALIĞIN ADI: MALİ SÜRÜKLENME

 

Hastalığın tanımı

Mali sürüklenme, enflasyonist dönemlerde ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür. Enflasyon, artan oranlı gelir vergisi tarifesinin şeklini değiştirerek kişilerin gelir, servet ve harcamalarının daha yüksek oranda vergiye tabi tutulmasına neden olur. Enflasyon dolayısıyla kişilerin ve kurumların sahip oldukları servet, yaptıkları harcamalar, elde ettiği kazanç ve iratların nominal değerleri yükselir. Bunun sonucunda örneğin, gelir vergisinde kişilerin elde ettiği kazanç ve iratlar daha üst gelir dilimlerine doğru sürüklenirler ve dolayısıyla daha yüksek vergi oranlarına tabi olurlar. İşte bu durum vergileme ekonomisinde, “mali sürüklenme” (fiscal drag) olayı olarak adlandırılır.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Enflasyonun mevcut olduğu ve artan oranlı vergi tarifesinin uygulandığı vergi sistemlerinde ortaya çıkar.

 

Hastalığın nedenleri

 

Enflasyon dolayısıyla sahip olunan servetlerin değerlerinde ve elde edilen kazanç ve iratların nominal olarak artması,

Enflasyonist konjonktürde artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması, vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Enflasyon sorunu ortadan kaldırılmalıdır.

Artan oranlı vergi tarifesi yerine düz oranlı vergi tarifesi uygulanmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.